Nieuws

Unizo Merksplas 2.0: Nieuwe adem

Donderdagavond was er in Colonie 7 het startevent van Unizo Merksplas 2.0. Het nieuwe bestuur bracht er een zestigtal ondernemers bij elkaar. Burgemeester Frank Wilrycx en Unizo-gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche waren er enthousiaste gastsprekers.Ze werden ingeleid door Jef Van Dun.

Jef Van Dun: “Eigenlijk leed Unizo onder de coronacrisis: er waren minder sociale contacten en op organisatorisch vlak was er weinig mogelijk. Bovendien konden de vorige bestuursleden zich niet echt meer vinden in het nieuwe Unizo-charter. Het vorige bestuur trad collectief terug. Alleen Judith Gers bleef aan boord. In juli ’23 konden we met een nieuwe ploeg beginnen te bouwen aan Unizo Merksplas 2.0.”

Danielle en Leen pakten al eerder uit met het idee om netwerkmomenten voor kleine en middelgrote ondernemingen te organiseren in Merksplas. Ze wilden een nieuwe community samenbrengen, mensen laten connecteren, kennis overbrengen en delen, inspiratie bieden en nieuwe inzichten verwerven.
Dat alles zou dan vorm krijgen op verschillende events.”

“Eens voet aan de grond in Merksplas, willen we breder gaan en ook ondernemers uit de regio aanspreken en betrekken.”

Het beste uit twee werelden

“Er is nood aan een nieuwe wind en onderlinge contacten tussen ondernemers. Want in Merksplas alleen zijn we met zo’n 350 bedrijven. Van dat aantal zijn we zelf geschrokken.”

“De goede zaken uit onze vroegere Unizo-werking hebben we behouden en nieuwe initiatieven omarmd. Die activiteiten richten zich meer tot de retail. We denken hierbij aan de lopende eindejaarsactie, het Weekend van de Klant of onze klassieke tweedaagse reis. Of hoe het beste uit twee werelden tot een mooie resultaten kan leiden.”

“Volgend jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Met Unizo Merksplas willen we een memorandum opmaken met lokale thema’s. Dat zullen we in het voorjaar van 2024 bezorgen aan alle lokale politieke partijen.”

Unizo 2.0 verruimt horizon

Burgemeester Frank Wilrycx merkte dat er een frisse wind waait met het nieuwe bestuur: “Terwijl de activiteiten van Unizo zich vroeger eerder afspeelden in de centrumstraten van Merksplas, verruimen ze nu hun horizon. Men tracht iedereen met een ondernemershart samen te brengen, zodat ze bij elkaar inspiratie kunnen vinden en elkaar kunnen versterken.”

“De gemeente kan dit alleen maar toejuichen: ondernemers en handelaars zorgen immers voor werkgelegenheid dicht bij huis. Maar ze geven ook zuurstof aan onze verenigingen. Zonder hun steun zou het verenigingsleven de bloei niet kennen die er nu leeft.”

“In Merksplas zijn er door de ruimtelijke plannen van Vlaanderen en de provincie niet al te veel mogelijkheden om het bedrijfsleven uit te breiden. Onze dorpskern verandert wel, en het is goed om te zien dat de nieuwe winkelpanden goed ingevuld worden. Ook de ontwikkeling van de KMO-site aan de Veldenberg zorgt voor een hele dynamiek.”

De burgemeester hoopt dat dit evenement de start is van een heuse lokale samenwerking binnen ondernemend Merksplas.

Toegevoegde waarde

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo, was blij met de nieuwe Merksplasse Unizo-versie. “Herinneren jullie de tijd dat Delhaize hun warenhuizen wilden verzelfstandigen? Toen kwam er veel reactie uit de kringen van vakbonden, politici en ministers. Het verbaasde me welk beeld ze van ons, ondernemers, hadden. In dit land zijn er 1,3 miljoen zelfstandigen (waarvan een 200.000 dat doen in bijberoep, en een kleine 100.000 gepensioneerden die nog altijd voor hun zaak leven). Dat zijn allemaal mensen die zelf initiatieven nemen, die risico lopen, die zorgen voor een toegevoegde waarde. Nergens in West-Europa of de wereld werken er meer mensen bij kleine ondernemers dan bij ons.”

“Unizo werkt niet zoals Voka of het VBO voor ondernemingen, maar wel voor ondernemers. Voor mensen die met hun beide voeten in de wereld staan. En die willen we verdedigen op allerlei vlakken: tegen de fiscale en parafiscale druk, voor meer administratieve vereenvoudiging…”

Lokale werking belangrijk

“We willen betere ondernemers van jullie maken, door jullie bijv. snel en correct te informeren, op maat van elke fase waarin je onderneming zich bevindt. Ook door ondernemers te verbinden, door hen samen te brengen in Lokale Ondernemersverenigingen. Klinkt dat 19de-eeuws? Nee, in coronatijd ontdekten we dat het net die ontmoetingsmomenten zijn die we niet kunnen missen.”

“Die LOV’s hebben we vanuit Unizo nodig omdat we jullie, ondernemers, niet alleen willen verdedigen in Brussel en Europa, maar ook lokaal. Ik was blij dat ik daarstraks hoorde dat jullie een lokaal memorandum willen opmaken. Maar die LOV’s kunnen ook werken als antenne voor ons in Brussel. Wij hebben met Unizo de pretentie dat we weten waar ondernemers van wakker liggen, en zo kunnen jullie zorgen voor onze grondstof.”

“Die LOV’s zijn ook onze visvijver. Unizo wordt immers bestuurd door actieve ondernemers, en zo kunnen we die lokaal rekruteren. Maar het belangrijkste is dat we er ondernemers kunnen samenbrengen. Net zoals je niet uit de boekjes kan leren hoe je vader kan worden, kunnen ondernemers alleen maar leren van andere ondernemers. Jullie begrijpen elkaar. Daarom is wat jullie hier doen, zo belangrijk.”

En dan was er nog een korte show van mentalist Stefan Paridaen, die het publiek met verbazing en ongeloof achter liet.

Reageer

Back to top button