Politiek

Burendag, Vlaanderen feest of Thermosfleskes deze zomer?

Op de laatste gemeenteraad ging het ook nog even over deze drie zomeractiviteiten.

Tine van der Vloet (N-VA): “We zagen bij de briefwisseling ook nog een brief van Vlaanderen feest! Men moedigt gemeentes aan om iets te organiseren , maar ook buurtcomités en plaatselijke verenigingen. Gaan jullie hier als gemeente op in gaan? Maken jullie dit ook beter bekend bij de verschillende wijken zodat men op de tussenkomst beroep kunnen doen als ze aan de voorwaarden voldoen.”

Jan De Bie (Groen) had het dan weer over de Dag van de Buren: “Die wordt georganiseerd sinds 1999, telkens op de laatste vrijdag in mei. Ondanks de pandemie durven we toch dromen dat kleine samenkomsten eind mei stilaan mogelijk kunnen zijn. Dag van de buren is een gelegenheid om wijkwerkingen terug een beetje leven in te blazen na lange inactiviteit. Zal de gemeente eventuele buurten mee ondersteunen wanneer er iets mogelijk zou zijn?”

Schepen van cultuur Monique Quirynen (Leefbaar Merksplas) zei toe dat de gemeente voor beide activiteiten promotie zou voeren.

Thermosfleskeszomer

Jan De Bie polste ook naar een mogelijk vervolg op de activiteiten van vorige zomer: “Vorig jaar werd met succes ‘Thermosfleskeszomer’ op poten gezet door de stuurgroep van de cultuurraad om toch enige vorm van ontspanning te hebben. Wat vorig jaar kon, moet ook dit jaar kunnen en waarschijnlijk ook net ietsje meer. Bij vele organisaties en hun vrijwilligers kriebelt het enorm om opnieuw dingen (corona-proof) in elkaar te steken. Ze staan te trappelen om hun werking terug op te starten. Welk initiatief neemt het gemeentebestuur om onze verenigingen meer te betrekken in eventuele plannen? Hoe gaat de gemeente mogelijke initiatieven ondersteunen? Zijn er logistieke plannen of plannen op vlak van communicatie?”

Monique Quirynen “smachtte net als jullie naar een zomer zoals we die vorig jaar konden beleven, met cultuuractiviteiten die coronaproof konden doorgaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers.”

Ze beaamde dat de cultuurdienst en de kerngroep cultuur daar al over aan het denken waren. “Het idee leeft om daar meer verenigingen bij te betrekken.” Er was al een brief verstuurd naar de Merksplasse culturele verenigingen (zie verder). “Daarbij willen we ook terug de wijkfeesten promoten die we vorig jaar wel wilden organiseren, maar niet konden doorgaan. De draaiboeken daarvan kunnen we zo terug oppikken. We zijn er dus zeker mee bezig, en we hopen op een goede zomer. Ideeën zijn altijd welkom!”

Zomerideeën

Cultuur Merksplas hoopt tegen de zomer terug een aantal kleinschalige activiteiten in ons dorp te zien: “Vorig jaar organiseerden we nog zelf de Thermosfleskeszomer op verschillende avonden in augustus. De werkgroep Koloniefeesten sprong toen mee op de kar voor de organisatie van het laatste weekend. Nu willen we dit concept aangrijpen als kapstok voor andere partners.”
Als verenigingen deze zomer iets plannen, kunnen ze dat vóór 22 maart laten weten bij de cultuurdienst. “Dan bekijken we samen de mogelijkheden van zodra er een go is om terug te organiseren.”

Reageer

Back to top button