Beleidsvragen

Zes jaar als gemeenteraadslid: Jan De Bie (Groen)

"Communicatie en inspraak zijn hier echt een pijnpunt."

Ik stapte in 2018 mee in het avontuur, smeet me volledig in de campagne en werd verkozen. Heb dus in tegenstelling tot Jef mijn eerste zes jaar afgelegd. Een interessante ervaring. Leerrijk, inspirerend maar soms toch ook frustrerend. Elke maand documenten doorworstelen met een gezonde kritische blik. Daar kruipt veel tijd en energie in omdat ik het goed wil doen. Het meerjarenplan (en de jaarrekening) nam ik altijd stevig onder de loep. Tot mijn stomme verbazing gaat men zonder echt te antwoorden op vragen gewoon over tot de stemming van punten.

Jan De Bie: “Communicatie en inspraak zijn hier echt een pijnpunt. Adviesraden werden opgestart, maar verder steekt men hier (bewust) weinig moeite in. Laat staan dat men luistert naar de mensen of op basis van input zaken bijstuurt. Verslagen komen te laat of zelfs niet online. De openbaarheid van bestuur is hier één grote grap. Een gedeelde agenda voor de raadsleden blijkt nog altijd een lastige opdracht. Met een beetje goede wil (en Google) zou het leven als raadslid toch iets aangenamer kunnen zijn.”

► Wat zijn voor jou de beste beslissingen die je de voorbije jaren deze beleidsperiode mee hebt goedgekeurd?

Naast kritische vragen stellen, deden we uiteraard ook een aantal constructieve voorstellen. De overstap naar waterdispensers in het gemeentehuis en het GC kwamen er na onze voorzet. En ook de natuurbegraafplaats zou er niet zijn zonder ons toedoen. Het zou nog mooier zijn wanneer een voorstel niet alleen aangenomen wordt, maar dat je daarna ook samen kan werken aan de uitwerking ervan. De mogelijkheden tot echt samenwerken liggen er maar worden te weinig benut. Gewoon even polsen naar onze ideeën, onze input, …  het zou een wereld van verschil kunnen zijn.”

Jan De Bie (rechts)

► Op welke terreinen heb je je concreet ingezet en hoe?

“Met Groen hebben we vooral ingezet op klimaat, open ruimte, meer groen in het centrum en veilig verkeer. We hadden heel wat vragen en voorstellen hierover. 

Onze dringende vraag naar een Hemelwaterplan werd weggestemd. Twee dagen later konden we met een bootje varen over de Steenweg op Turnhout. We vroegen meer in te zetten op deelmobiliteit, weggestemd. Of zeggen we beter vooruitgeschoven? Intussen zijn er deelwagens en is men aan de slag gegaan voor een hemelwaterplan. 

Op vlak van mobiliteit en de verkeersveiligheid in Merksplas vroegen we een vervoersbeleidsplan met de aankomende verkaveling achter de Heidestraat. Maar ook meer fietsstraten, een extra schoolstraat, de uitbreiding van de zone 30 zijn zaken die voor ons onontbeerlijk zijn. 

En natuurlijk is ook onze omgeving heel belangrijk. Wat ons betreft, mag er meer ontharding zijn en meer groen komen in het centrum (een gemiste kans aan de seniorenflats.) En niet vergeten … mede dankzij onze petitie werden de bomen van de Wolfstraat gered!”

► Wat maakt het leuk om gemeenteraadslid te zijn?

Je steekt enorm veel tijd en energie in het werk als gemeenteraadslid en hoopt zo een beetje mee de goede richting aan te geven. Met één partij die alle lakens uitdeelt, wordt dit te hard beperkt. Er wordt niet gediscussieerd over verschillende mogelijkheden. Er wordt héél weinig ‘out of the box’ gedacht en men doet gewoon verder. Nieuwe frisse initiatieven zie ik nagenoeg niet. 

We mogen dan wel een kritische blik hebben, vragen stellen, voorstellen doen … Het zou eigenlijk veel meer kunnen zijn, maar daar moet men voor open staan. Elk gemeenteraadslid heeft zijn of haar idee en wat mij betreft willen ze allemaal hetzelfde: Merksplas nog beter maken. 

Als gemeenteraadslid moet je vooral ook kunnen rekenen op een achterban. Mensen die zorgen voor de input, die die wilde ideeën op tafel gooien, de handen mee uit de mouwen steken. Kortom, het Groene gedachtegoed verspreiden. Op 6 jaar tijd heb ik heel veel toffe mensen leren kennen met eenzelfde blik op de wereld. Vooral dat is het leuke dat ik uit deze eerste politieke ervaring meeneem: vrienden!

► Kreeg je kritiek op je werk als raadslid? Hoe ging je daarmee om?

Uiteraard, want ‘Groen’ heeft nog altijd een negatieve bijklank. De jongste tijd misschien zelfs weer wat erger dan zes jaar geleden. Je lijkt als Groene jongen wel een van de grootste schurken van het dorp. Natuurpunt, Groen, bos en natuur … alles wordt over één kam gescheerd. De helft van de mensen lijkt niet te beseffen dat het drie verschillende organisaties zijn. Ze ijveren wel allemaal voor ons klimaat, de biodiversiteit … kortom de omgeving waarin wij moeten leven en genieten.  

In begin kon ik het niet nalaten regelmatig te reageren op negatieve uitspattingen van medeburgers op Facebook. Ik had ze liever eens tussen pot en pint gesproken. Intussen heb ik dat medium een beetje opzij geschoven en post ik daar nog zelden iets. Het zorgt in elk geval voor heel wat minder zorgen …

► Welke uitdagingen zie je voor de volgende beleidsperiode van de Merksplasse gemeenteraad?

Er zijn zo veel uitdagingen. Droogte en waterellende steken overal de kop op. Als gemeentebestuur kan je daar ook initiatieven voor nemen. Maar dan is er wel iets anders nodig dan het beton van de laatste jaren. 

Begrijp me niet verkeerd. Kleiner wonen, appartementen en verdichten. Het is allemaal nodig, maar wel op doordachte manier. Dit bestuur lijkt daar niet van wakker te liggen, laat het dorp dichtbouwen en terwijl slibt het dorp ook dicht van het vele verkeer.

Met een degelijke visie over concepten, structuren … zou men meer open ruimte kunnen bewaren. Bijkomende groene doorsteken, extra groene hoekjes. Ook onze oudere bewoners in het centrum verdienen een vleugje schaduw en het geluid van de wind door de bomen. Nu krijgen ze beton en het lawaai van het vele verkeer.

Koning Auto regeert hier nog steeds. De ruimte voor fietser en voetganger is te beperkt, vaak te smal. En met openslaande deuren, geparkeerde fietsen … wordt dit nog erger. Voor de fiets is niet alleen de weg nodig maar ook fietsstallingen met degelijke beugels, degelijke overkapping, voldoende ruim. Er bestaan veel betere opties dan wat er hier in Merksplas te vinden is, maar dat zie je pas wanneer je vaak de fiets neemt.

Daarnaast zie ik ook een sterk verouderde infrastructuur op Spelewei. Jarenlange oplapwerken verdoezelen de werkelijke staat van het gebouw. Ik fiets veel en zie in de ruime omgeving regelmatig nieuwe jeugdinfrastructuur opduiken waar de Merksplasse jeugd alleen maar van kan dromen …”

► Is er nog iets dat je onze lezers wilt meegeven?

Bezint eer ge begint, is een goed motto. Doe dat ook met de verkiezingen. Lees er eens grondig de programma’s op na (als die al bestaan). Inclusief punten en komma’s, want voor het weet ben je geschoren … 😉

Reageer

Back to top button