Nieuws

Heemkring Marcblas bestaat 40 jaar

Zaterdag 3 juli vond dé plechtige bijeenkomst plaats in een reeks van activiteiten voor de jubileumviering. Activiteiten die, net zoals de nieuwsbrief, voorlopig enkel gekend zijn bij de eigen leden. Laat het met dit artikel duidelijk zijn voor álle burgers van Merksplas: de Heemkring bestaat 40 jaar. Proficiat!

Geluk bij een ongeluk

Die 40ste verjaardag viel al op 27 maart. Corona – alweer – zette een rem op de festiviteiten om dit gepast te vieren. In plaats van een mooie feestzaal, moest er voor deze bijeenkomst uitgeweken worden naar een open locatie. De grote schuur op de Kolonie kan je nochtans allesbehalve een slecht alternatief noemen.

Onze burgemeester, Frank Wilrycx, liet horen blij te zijn met deze locatie. De Kolonie geraakt alsmaar meer en beter bekend bij de buitenwereld als prachtige wandel- of fietsomgeving met mooi gerestaureerde gebouwen. “Zo komt Merksplas eens met iets anders dan een ontsnapte gevangene in het nieuws.”

Hij prees de Heemkring als onmisbaar voor de gemeente: “Zij zijn het geheugen van de gemeente en doen heel veel: bewaren, verzamelen, ontsluiten van informatie.”

Studie van het cultureel erfgoed

Zo stond het ook omschreven op de banner en in de flyer die je bij toekomen kon meenemen. Het werkgebied van de heemkring is “de studie van het cultureel erfgoed van de gemeente Merksplas met speciale aandacht voor de heemkunde, de volkscultuur en de musea. De heemkundekring realiseert dit door het verzamelen, het bewaren, het onderzoeken, het tentoonstellen en het publiceren van elementen uit de geschiedenis van Merksplas.”

Een hele boterham die door Mil Van den Bosch, sinds januari de nieuwe voorzitter van de heemkring, gedetailleerd uit de doeken werd gedaan. “Marcblas is heel aanwezig in Merksplas. We hebben de heropbouw van Carons Hofke mee gerealiseerd en de aanzet gegeven tot het Spetsersbeeldje. Denk ook aan de plakkaten die aan waardevolle gebouwen hangen. Voor de hoevenamen aan de boerderijen zorgden we voor een primeur die in heel Vlaanderen navolging kreeg.” En dan laten we de publicaties nog buiten beschouwing.

“In een recent project hebben we, in samenwerking met de gemeente, de oude kerkhofpoort gerecupereerd. De poort zal opnieuw op de brug in Carons Hofke geplaatst worden, waar ze eerder ook dienst deed als ingang naar de pastorij. Zo willen we een oud Merksplas’ beeld nieuw leven inblazen.” Komt dat zien op 5 september, de lokale opendeurdag van de Heemkring.

De toekomst lonkt

Ludo Helsen, voorzitter van de koepelvereniging Heemkunde Gouw Antwerpen, blikte terug op de voorbije jaren. “Er glijden jaren voorbij die je vergeet, maar er zijn ook jaren die je nooit vergeet omdat ze behoren tot het wereldgebeuren. Denk maar aan ’14-’18 en ’40-’45; die jaartallen zullen in het geheugen gegrift blijven. Zo ook de coronajaren, hoewel ze misschien niet van hetzelfde kaliber zijn.”

Hij deed een oproep om zoveel mogelijk herinneringen aan de voorbije periode te bewaren. “We hebben afscheid moeten nemen en kwamen in een ontregelde samenleving terecht. Vele van onze vrijheden werden afgenomen; gelukkig waren er ook lichtpunten die hoop gaven.” Het is belangrijk dat getuigenissen en gedetailleerde beschrijvingen van deze periode bewaard blijven voor de volgende generaties, zodat we hieruit kunnen leren. “Want de toekomst lonkt en ook dat lonken moet je inkaderen.”

Nieuwe generaties

Hoe ziet die toekomst er uit voor Marcblas?

Ludo Helsen prees Marcblas voor de “…meerdere generaties van bezielers. Anders blijf je als heemkring geen 40 jaar actief”. Mil wees echter op de grijze haren bij de bestuursleden van de Heemkring en ziet het als een uitdaging om in de toekomst jongere mensen aan te trekken om hun heemkundig verhaal op langere termijn te blijven realiseren: “Een groep gelijkgezinde jongeren die interesse hebben in een werkgroep Marcblas Jong waar ze hun eigen ding kunnen doen met ondersteuning van ons”.

Verdere festiviteiten

De volgende maanden staan er nog enkele activiteiten op het programma om het 40-jarig bestaan van Marcblas in de verf te zetten.

  • 1 augustus – open tuindag: bewonder de prachtige landbouwcollectie van de familie Van Bouwel (Diept)
  • 5 september – opendeurdag: bezoek het opgefriste heemhuis en de heemschuur, maar ook de gerestaureerde kerkpoort op het Carons Hofke
  • 25 oktober – lezing Erna Siebens: een lezing over badmode die op een heel aanschouwelijke manier gebracht wordt.

Reageer

Back to top button