Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad november

Op maandag 27 november kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van september. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2. De gouverneur keurde de jaarrekening van 2022 goed

Daarmee is de gemeenteraad op de hoogte gebracht dat de gouverneur op 18 oktober de jaarrekening van de gemeente en het OCMW goedkeurde.

3-4 Gemeentelijke dotaties aan de brandweerzone Taxandria en aan de lokale politiezone Noorderkempen.

Merksplas hoort naast Turnhout, Hoogstraten, Kasterlee, Beerse, Arendonk, Ravels, Lille, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Vosselaar en Baarle-Hertog bij die brandweerzone. Al die gemeenten geven de zone een dotatie voor de werkingskosten. Merksplas draagt zo’n 590.000 euro bij in het exploitatiebudget en een 69.000 euro in het investeringsbudget.

Naast Hoogstraten en Rijkevorsel draagt Merksplas zo’n 817.000 euro in het exploitatiebudget bij en een 62.000 euro in het investeringsbudget van de politiezone.

5-8. Rekeningen en budget van de kerkfabrieken

Zowel de kerkfabriek Sint-Willibrordus van Merksplas als die van Sint-Rumoldus Zondereigen dienden hun rekening van 2022 in. Na een gunstig advies van de gemeenteraad kunnen die naar de gouverneur.

Beide kerkraden keurden ook hun budget voor 2024 in. Daarvan moet de gemeenteraad kennisnemen.

9. Gemeentesubsidies voor ontwikkelingshulp

Net als vorig jaar, kent de gemeente voor 22.500 euro subsidies toe aan ontwikkelingshulpinitiatieven die een link met Merksplas hebben:

  • Siddartha in Ethiopië, opvang en businessopleiding voor daklozen (via Koen Lauwerysen)
  • Bambougar Senegal, ondersteuning (via Chris Leys)
  • Bagaya Senegal, ontwikkeling (via Ingrid Van De Paer)
  • Solid Jovem in Peru, inzetten op mentaal welzijn, opleidingen landbouwondernemers (via Jan Sysmans)
  • Oum el Nour in Egypte, promotie en ontwikkeling van de vrouw (via Magda Geudens)
  • Imbeke, Imani in Kenia, verbetering landbouwtechnieken vrouwen (via Leo Versteynen)
  • Terre Vivante in Benin, vorming en onderzoek boomkwekers (via Mie Rigouts)
  • Sa’Ta’Qa in Guatemala, ondersteuning vrouwen (via Jef Huet)
  • Oxfam Wereldwinkel Merksplas.

Elk project krijgt zo 2.500 euro toebedeeld.

10. Arbeidsreglement Qworzó wijzigt

Er worden enkele aanpassingen aan het arbeidsreglement van de gemeentelijke basisschool voorgesteld.

11. Politiereglement begraafplaats wijzigt

Daarin worden de afmetingen van de dekstenen van de asurnen aangepast. Die worden iets groter.

12. Gebruiksreglement Sportcentrum ’t Hofeind wijzigt

Tot nu toe was er elk jaar een verplicht gebruikersoverleg. Daarop werd de verdeling van de zaaluren in overleg afgesproken. De sportraad kreeg het de laatste jaren voor elkaar om in een voorafgaand overleg de zaalpuzzel rond te krijgen. Daardoor wordt dat gebruikersoverleg overbodig.

Daarnaast zijn er nog enkele vormelijke aanpassingen.

13. Plan van fiets- en voetpad in de verkaveling Steenovendreef

Dat rooilijnplan moet de gemeenteraad goedkeuren. Dan kan het ook opgenomen worden in het openbaar domein.

14. Politieverordening legt totaalverbod op voor vuurwerk en wensballonnen

Het Politiereglement (overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid) wordt gewijzigd met een Merksplas’ totaalverbod op vuurwerk en wensballonnen. Het eerste omdat ‘het veiliger is voor mens en dier als er geen vuurwerk wordt afgestoken’, het tweede ‘omdat ze een ernstig risico op brand inhouden’.

Enkel knalkanonnen kan de burgemeester nog vergunnen aan landbouwers om het zaaigoed of de vruchten op het veld te beschermen.

15. Merksplas treedt toe bij de intergemeentelijke aankoopdienst

De gemeente Merksplas treedt toe tot de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK. Zo kan de gemeente meedoen aan groepsaankopen, wordt ze ondersteund bij lokale aankopen en kan ze ook ervaringen uitwisselen in een lerend netwerk.

16-23 Deelname aan (buitengewone) algemene vergaderingen van intercommunales

Er zijn binnenkort weer een aantal vergaderingen waarvoor de gemeenteraad de agenda moet goedkeuren en een raadslid afvaardigen. Zo onder meer voor:

24. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

24.1 Opsplitsen van kavels

We zien verschillende bouwgronden opgesplitst worden in nieuwe kavels. De ene keer is de dichtheid beduidend hoger dan de andere keer. Helaas zien we er niet direct een duidelijke visie in terugkomen. Welke richtlijnen worden er gevolgd bij het opsplitsen van kavels? 

24.2 Fietsstallingen

In het verleden hebben we al eens aangekaart dat er meer/betere fietsstallingen moeten komen in het dorp. Aan de bushalte ter hoogte van de serviceflats zien we de laatste tijd veel fietsen staan tegen de haag/gevel van het gebouw tot zelfs op de parkeerstrook. Kan hier aan de voorzijde geen deftige fietsstalling voorzien worden? 

24.3 Bushokjes

Er staan nieuwe bushokjes ter hoogte van de serviceflats. Veel bescherming geven deze hokjes niet tegen regen en wind. Even zitten tijdens het wachten? Helaas. Het comfort van de reizigers gaat er nog maar eens op achteruit. Wanneer men echt wil gaan voor het STOP-principe moet er toch geïnvesteerd worden in betere infrastructuur? 

24.4 Samentuinen

We zagen in de nieuwsbrief een nieuwe oproep voor samentuinen. Uiteraard zijn we blij mee dat er dan toch geïnteresseerde mensen zijn. Hopelijk kan ons voorstel snel werkelijkheid worden. Wat is nu de stand van zaken? 

Vragen van N-VA Merksplas

24.5 Bijen

Wat is het beleid van de gemeente om de bijenpopulatie te ondersteunen met aanplantingen en andere acties.

24.6 Bushalte

In de nieuwe luifels, de bushalte van De Lijn in het dorp, is geen bank voorzien. Het kan niet de bedoeling zijn dat men gaat zitten op de dorpels van de omliggende huizen/winkels. Kan de gemeente de vraag stellen aan de lijn om er toch een zitbank te voorzien? Indien deze vraag negatief wordt beantwoord, kan de gemeente dan zelf een zitbank voorzien?

Door het opvragen van dit dossier zagen we ook dat de bushalte aan de kant van de apotheker op een andere plaats is uitgevoerd dan op het plan staat. Wat is hiervan de reden? Met wie is dit besproken?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. De gouverneur keurde de jaarrekening van 2022 goed

3. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button