Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad oktober

Op maandag 23 oktober kan je weer de gemeenteraad komen volgen in het gemeentehuis. Die vergadert er om 20 u. in de raadszaal. Je kan gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open. En als het er te warm wordt, vind je er ook nog een flesje water.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van september. Daarna wordt dat goedgekeurd. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2. Ondersteuning van Bouwmaatschappij de Noorderkempen bij het inhuren

De woningmarkt in Merksplas is voor heel wat mensen soms minder toegankelijk. Bouwmaatschappij de Noorderkempen heeft een aantal sociale woningen in het dorp. Voortaan wil de Noorderkempen ook woningen inhuren om ze op haar beurt verder te verhuren aan sociale huurders. Ze beheert er al 39 die ze overnam van het vroegere Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen (dat nu Woonboog heet). Tegen 2026 moet de Bouwmaatschappij minstens 50 woningen in huur hebben, als ze aanspraak wil maken op Vlaamse subsidies.

Van die 39 woningen liggen er acht in Merksplas.

De gemeente vindt dat ook een goede stap om een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod uit te breiden. Met een financiële ondersteuning wil het bestuur het aanbod aan sociale huurwoningen van De Noorderkempen vergroten. Daarvoor wordt een jaarlijks budget uitgetrokken van 2.500 euro en 200 euro per ingehuurde woning in Merksplas, met een bovengrens van 7.500 euro.

Deelname aan verschillende buitengewone algemene vergaderingen

Daarvoor moet telkens de gemeenteraad telkens de agenda goedkeuren en iemand van de raad naar de vergadering afvaardigen.

3. IKA

IKA is de Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. Die vergadert op 21 november. Anny Verheyen (Leefbaar) zal er de gemeente vertegenwoordigen.

4. IVEKA

Iveka is de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse. Die vergadert op 12 december. Kris Luyckx (Leefbaar) gaat daar voor Merksplas naartoe.

5. Fluvius Antwerpen

Die vergadert op 13 december. Daar zou Jef Van Accom (Leefbaar) naartoe gaan.

6. Fluvius OV

Die vergadert op 6 december, met Jef Van Accom (Leefbaar) als afgevaardigde.

7. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

7.1 Trage wegen

Zondag 15 oktober was het dag van de trage weg. In omliggende gemeenten opent men voortdurend trage wegen. Bij het dossier over de asfaltering van Goordijk – Nachtegaalstraat werd hier ook een vraag gesteld. Men zou bekijken of er daar mogelijke doorsteken weer open zouden kunnen. Werd dat bekeken? In Merksplas komen er heel weinig ‘nieuwe’ trage wegen bij. 

7.2 Verkeersproblemen

De werken in de Leest zijn intussen aan de gang. Met de nodige verkeersproblemen tot gevolg. Het wordt pijnlijk duidelijk hoe veel verkeer Merksplas slikt – o.a. langs de Leest. Het dorp slibt elke ochtend en avond dicht. Worden de problemen in de Leest maar ook elders in het dorp opgevolgd? Gebeuren er controles? Wanneer? Welke initiatieven nemen jullie om erger te voorkomen? 

7.3 Opvolging handelszaken

We lazen in de krant over een inspectie en controle van een aantal handelszaken. Jullie kiezen er voor om handelspanden te laten voorzien in elk nieuw gebouw in het centrum. We zien echter veel leegstand, handelszaken die al een tijd bestaan maar nooit open zijn, terrassen die al maanden in onbruik zijn… Hoe ziet de gemeente toe op de invulling en de kwaliteit ervan?

Vragen van N-VA Merksplas

7.4 Oplevering werken

Naar aanleiding van een vraag naar de oplevering van de werkzaamheden aan Werfstraat – Wolfstraat – Hazenpad, hebben we de volgende vragen:

  • Wat zijn de volgende stappen in dit dossier?
  • Wat is de timing hiervan?
  • Worden de kosten die de gemeente ondertussen maakt op de aannemer verhaald en hoe dan?

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Minimale levering aardgas

Sommige inwoners hebben de middelen niet om in de winter hun budgetmeter voor aardgas op te laden. Dan lopen ze het risico om zonder verwarming te vallen. De Vlaamse regering stelt hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking. Het OCMW moet dan met een sociaal onderzoek nagaan of hun hulpvraag gegrond is.

3. Project ‘Lokaal Netwerk MOEF Noorderkempen’

Europa wil met een langetermijnproject van zes jaar mensen met multiproblematieken beter ondersteunen als die werk zoeken of als ze stappen vooruit zetten in het leven. Met de andere gemeenten van NoorderKempen loopt vanaf volgend jaar tot eind 2029 het project ‘Lokaal Netwerk MOEF Noorderkempen’. Het is een vervolg op de MOEF NK voor jongeren, maar dat wordt nu uitgebreid voor mensen op beroepsactieve leeftijd.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button