Nieuws

Groene speelplaats VBS Yugro ingespeeld

Vanochtend konden de kleuters en leerlingen van VBS Yugro voor het eerst hun nieuwe speelplaats ontdekken. Daar ging een heel proces aan vooraf met vele mensen: de kinderen zelf, ouders, leerkrachten, externe partners zoals MOS en het Regionaal Landschap, en de vrijwilligers van het schoolbestuur. 

Voorzitter Jan Van Kerckhoven was er ook bij: “We zijn hier zowat vijf jaar aan bezig geweest. Corona speelde ons daarbij wat parten, maar het resultaat mag er eindelijk zijn. De voorbije tijd stond ik hier enkele dagen per week de werf op te volgen. Er is veel gebeurd om er een groene speelplaats van te maken: zo kwam er een grote wateropslag, en legden we zo voor de hele school een gescheiden rioleringsstelsel aan. Alle toiletten werken bijvoorbeeld nu met regenwater.”

“En met de overkapping maakten we een grote schaduwrijke plek. Voor onze speelplaats waren we in ruimte beperkt door de omliggende gebouwen. Met dat verhoogde plein creëerden we 400 m² extra ruimte. Een heleboel plaats, die we kunnen gebruiken als rustige speelruimte, maar ook voor openluchtklassen. De binnenlift geeft ook toegang tot een ruime voetgangersbrug, zodat dat bovenplein ook toegankelijk is voor kinderen met een beperking.”

“Het oogt allemaal nog wat nieuw, maar met de komst van de lente zal ook het aangelegde groen beter tot zijn recht komen. Er is ook stukje moestuin voorzien en heel wat nieuwe speeltoestellen. Die moeten voldoende uitdagen om speelkansen te bieden. Op ons wensenlijstje stond ook nog een wadi, maar daarvoor hadden we te weinig ruimte. Dan moet je noodgedwongen keuzes maken.”

“De aanleg was een hele investering. We hadden een sterk dossier, zodat de Vlaamse overheid voor een flinke subsidie zorgde. De ouderraad sponsorde ook. En enkele andere organisaties zorgden ervoor dat het budget uitgebreid werd.”

Iedereen blij

We polsten nog even naar enkele reacties van kinderen, en die waren eensluidend enthousiast. Lucas zag zich veel spelen op de heuvels, Ella op de nagelnieuwe toestellen.

In de openingsspeech kregen de kinderen nog een verwijzing naar de Yugro-kernwaarden Rust, Respect en Regelmaat: “Op onze nieuwe speelplaats zorgen we allemaal voor elkaar, voor onszelf en voor het materiaal. Een hek scheidt de speelruimte voor de kleuters en de lagere school. Op het gras kunnen jullie nog niet, want dat moet nog groeien. En bij de eerste bel ruimen we ons speelmateriaal op.”

Er was nog plaats voor een Speelplaatslied, en kinderchampagne. Mascotte Gro knipte het lint door, en toen kon iedereen met directeur Greet Loomans toasten op de nieuwe speelplaats. En dan kregen de kinderen nog wat extra ontdekkingstijd cadeau!

Els Brosens: “Dagelijks biedt onze nieuwe speelplaats tal van ervaringen aan: contact met de natuur, de wisselende seizoenen, planten en dieren – allemaal inspiratiebronnen voor educatieve activiteiten. Niet alleen in de buitenlucht, maar ook binnen in de klas merken we dat leerlingen na een groene speelpauze over het algemeen rustiger zijn. Een groene speelplaats heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar kan ook mensen samenbrengen, zelfs buiten de schooluren, want ook de buurt kan toegang krijgen.”

Greet Loomans: “Die nieuwe speelplaats heeft ook invloed op onze schoolwerking. We werkten ook aan de toekomst met een fiberklaar systeem, een geoptimaliseerde beveiliging, een volledige toegankelijkheid voor iedereen en eenvoudige toegang voor externe gebruikers. Onze speelplaats is niet alleen een plek om te spelen, maar ook een voorbeeld van duurzaamheid en samenwerking.”

Reageer

Back to top button