GemeenteraadPolitiek

Voorstel Groen: Fietsleasecontract voor Merksplas’ personeel

Sinds 1 januari 2021 hebben alle lokale besturen in Vlaanderen de mogelijkheid om hun rechtspositieregeling aan te passen waardoor fietsleasing mogelijk wordt voor hun personeelsleden. De beslissing van de Vlaamse regering heeft een dubbel doel: meer mensen op de fiets en meer vrijheid voor de personeelsleden om te kiezen hoe je verloond wordt.

Lokale besturen kunnen hun personeel al een tijdje een fietsvergoeding aanbieden. Met de nieuwe mogelijkheden aangereikt door de Vlaamse regering kan het gemeentebestuur nog een stapje verder gaan: personeelsleden die dat willen kunnen enkele verlofdagen of een deel van hun vakantie- of eindejaarspremies inruilen voor een fietsleasecontract.

Fietsleasing als onderdeel van loon

Belangrijk hierbij is de vrijheid van de personeelsleden om wel of niet gebruik te maken van de fietsleasing. Niets is verplicht. Op die manier wordt wat al langer mogelijk is in de privésector – kiezen voor een fietsleasingcontract als onderdeel van het loon- ook mogelijk voor lokale personeelsleden. 

Groen wil zo snel als mogelijk de personeelsleden van de gemeente en OCMW die dat wensen, de mogelijkheid geven om in te stappen in een systeem van fietsleasing om zo het gemeentepersoneel te stimuleren om de fiets te gebruiken. Fietsen naar het werk is nl. goed voor fysiek en mentaal welzijn.

Fietsgebruik verankeren in gemeente

Naast het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer van de werknemers biedt een uitwerking van het systeem van fietsleasing ook de mogelijkheid om fietsgebruik te verankeren in de eigen werking van gemeentebestuur en OCMW.  Bovendien kadert dit perfect binnen de doelstellingen van het Merksplasse Energie- en klimaatactieplan:

  • OD 1.3. We bekijken systematisch de alternatieven voor het standaardvervoer. 
  • OD 5.1. We stimuleren een modal shift, zodat minstens 40% van de verplaatsingen in onze gemeente te voet, per (elektrische) fiets, step of openbaar vervoer gebeuren.

Daarom stelt Groen voor om gesprekken op te starten met personeel en met aanbieders van fietsleasing met het oog op implementatie van fietsleasing in de rechtspositieregeling. 

Reageer

Back to top button