Natuurpunt

Na ruim twintig jaar zorg voor natuur: Zwart Goor aangekocht

Sinds 2001 beheert Natuurpunt dertig hectare in de bossen van het Convent van Bethlehem. Tot halverwege de negentiende eeuw strekte zich hier een heidegebied uit van Merksplas tot Ravels. In die tijd verdween de heide echter en werd die omgevormd tot landbouwgrond of bebost met grove dennen.

Een natuurgebied speciaal voor rolstoelgebruikers

Klavier, een zorginstelling die volwassenen met een beperking begeleidt, legde er een prachtig rolstoelvriendelijk pad aan. Natuurpunt paste op zijn beurt de dreven aan, waardoor er binnenkort twee rolstoelpaden beschikbaar zullen zijn. Speciale banken met voldoende ruimte voor rolstoelplaatsen maken het plaatje compleet.

De dreven in het Zwart Goor

Voorheen waren die dreven oude verbindingswegen naar Baarle-Hertog en Weelde. Nu hebben ze een grote erfgoedwaarde en spelen ze een belangrijke rol in het landschap. We zijn buitengewoon trots op ons drevenplan, waarin is vastgelegd hoe we deze dreven tot 2034 zullen onderhouden, beheren en versterken. Als onderdeel daarvan hebben we al bijna tweehonderd nieuwe wintereiken geplant, en later dit najaar komen er daar nog eens honderdtwintig bij.

In die dreven vindt niet alleen de zwarte specht een thuis, maar ook vijf verschillende soorten vleermuizen. Naast de gele bloei van de brem, komt ook de zeldzamere gaspeldoorn tot bloei in meerdere dreven.

Zeldzame dieren en planten in het Zwart Goor?

De nachtzwaluw. Foto: Jan Kees Schwiebe

Die zijn er zeker wel. Zo leven en broeden op de laatste stukken open heide bijvoorbeeld de boomleeuwerik en de nachtzwaluw. De boomleeuwerik laat overdag zijn opvallende zang horen terwijl hij vanuit een eenzame boom de hoogte in vliegt. De nachtzwaluw daarentegen begint pas te vliegen als de duisternis invalt. Die bijzondere vogels hebben net heidegebieden met hier en daar een boom en wat rommelig weggegooide takken nodig om te gedijen.

Natuurpunt heeft er de monotone naaldbossen vervangen door bossen met eiken, berken en heide. Daarnaast groeven we al drie poelen voor amfibieën. Met dat werk willen we de biodiversiteit in het Zwart Goor behouden en het liefst zelfs wat laten toenemen.

Steun je ons mee?

Je kan Natuurpunt helpen met een gift:

  • Met een steunbedrag van 55 euro ondersteun je de nieuwe aankoop.
  • Als je 90 euro doneert, help je specifiek de nachtzwaluwen in Merksplas.
  • Als je kiest voor 155 euro, zet Natuurpunt zich in voor de uitbreiding van natuur in en rond het Zwart Goor.

Je kunt je gift overschrijven naar rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt onder vermelding van: ‘gift 7808 N Zwart Goor’. Voor elke gift van meer dan 40 euro kun je via de belastingen 45 procent terugkrijgen. Je kan ook online storten. Verschillende giften aan Natuurpunt worden samengevoegd. Je kunt tot tien procent van je netto-inkomen in mindering brengen.

Bedankt voor je steun. Die wordt zeer gewaardeerd!

Reageer

Back to top button