Natuurpunt De Kievit

Natuurgebied Zwart Goor wordt rolstoelvriendelijk

Natuur zonder grenzen

Natuurpunt De Kievit kreeg van het Agentschap Natuur & Bos toelating om alle dreven en paden in het natuurgebied Zwart Goor rolstoelvriendelijk in te richten. De werken begonnen eind april en zijn bijna afgerond.

Van grenzen naar mogelijkheden

Studies tonen aan dat contact met de natuur een heilzame psychologische werking heeft. Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zijn daar bijzonder bij gebaat. We vinden het een maatschappelijke plicht om natuur te ontsluiten voor deze doelgroep. Maar mensen die te maken krijgen met begrenzingen, door chronische ziekte, lichamelijke handicap, ouderdom, … lopen binnen het huidige aanbod van natuurgebieden vaak tegen drempels op. 

Met het project rond het Zwart Goor willen we ertoe bijdragen dat deze grenzen, de “incompleetheidservaring” omgezet worden in mogelijkheden. Ook kiezen we voor een samenleving die respect en eerbied wil opbrengen voor elk individu, mobiel of anders-mobiel.

Natuurpunt maakt er (eindelijk) werk van

Natuurpunt De Kievit wil aan het Zwart Goor rolstoelvriendelijke wandelpaden zonder hindernissen ontwikkelen, zodat de mooie natuur er voor hen toegankelijk wordt. Dat gebeurt met respect voor de hoge natuurwaarde van het erkend natuurreservaat.

Door een samenwerking op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau kan dat prijsbewust en kwaliteitsvol. De duurzaamheid van het project wordt gegarandeerd door het dagelijkse beheer door de vele vrijwilligers van De Kievit, door de keuze van de materialen, door de steun van alle omliggende toerismediensten en door de stuwkracht van de organisaties die er gebruik van zullen maken. Die zijn heel enthousiast.

Opschaling erg nodig

Hoewel Natuurpunt in Vlaanderen al 14 rolstoelpaden realiseerde, zijn er nog te weinig natuurgebieden toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat vraagt immers een aanzienlijke investering, terwijl er geen garantie is dat de doelgroep ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de infrastructuur. Desalniettemin is een opschaling van de infrastructuur voor mindermobielen erg nodig. We hopen met dit project te kunnen aantonen dat we met weinig kosten toch een groot domein kunnen ontsluiten voor de mindermobielen.

Het natuurreservaat Zwart Goor ligt door de onmiddellijke nabijheid van de 300 bewoners van Klavier daarvoor ideaal. Dagopvang Markdal en ’t Vonderke verzorgen een 60-tal personen. Hun gebouwen liggen op amper 900 m van ’t Zwart Goor.

Een brede en toch specifieke doelgroep

Het project richt zich in de eerste plaats tot de bewoners van Klavier. Daarmee dragen we bij aan de werking van deze zorginstelling. De bewoners beleven de natuur grotendeels passief, maar ervaren welbehagen en ontspanning bij contact met de natuur.
Een tweede doelgroep zijn rolstoelgebruikers uit de regio en bij uitbreiding heel Vlaanderen. In Merksplas en ver daarrond zijn weinig locaties waar rolstoelgebruikers de natuur kunnen benaderen. 
Een derde doelgroep is samengesteld door ouders en/of grootouders met buggy’s.

Klavier beschikt, centraal gelegen, over een ruime parking. Aan de achterzijde van het domein aan het Geheul is er nog een tweede parking voor een tiental wagens.

Mensen met een beperking zijn welkom… maar wat met blinden en slechtzienden? Onze paden maken we zoveel egaal. Onder begeleiding kan ook deze doelgroep aan wandelen in de natuur denken. De vijf oases zijn er ook voor hen. 

In een volgende fase willen we ook kinderen, in klas- of verenigingsverband, kennis laten maken met de natuur op ’t Zwart Goor. Zo kunnen we de band van Klavier en Natuurpunt met de lokale gemeenschap nog verder versterken.

De lussen en hun gebruikers

De vele dreven en paden maken het mogelijk om minstens vijftien lussen te bewandelen, gaande van 400 tot 3.600 meter. Het was te moeilijk om die allemaal te markeren, zowel op het terrein als op de wandelkaart. Daarom voorziet Natuurpunt De Kievit enkele boeiende lussen binnenkort nog met een kleuraanduiding én een nummering op houten paaltjes. Die nummers helpen voor kleurenblinden. Alleen nummers gebruiken, kan dan weer verwarring scheppen met de knooppuntenpalen die ook in het natuurreservaat staan.

Alle paden zijn tenminste 1,4 meter breed. Eén lus sluit aan op het mooie rolstoelpad dat Klavier al aanlegde. Dat maakt nog langere afstanden mogelijk.  

Promo

Er komt nog een folder met twee gemarkeerde wandelroutes. Toerismediensten en steunende organisaties krijgen die gratis. Natuurpunt werkt ook nog een routeapp uit voor de verschillende lussen én de aansluiting op de Emmaüs-route. Natuurpunt vermeldt de nieuwe mogelijkheid voor mindermobielen op hun website.  

Aan de centrale parking en aan de kapel op het Geheul komen er infopanelen en een weerbestendige folderhouder.

De biodiversiteit versterken

De laatste twee jaren kwam de uitvoering van het beheerplan voor het natuurgebied Zwart Goor in een stroomversnelling: 

  • we legden een nieuw heideterrein van 4.5 ha aan
  • ook bouwden we een berm van 400 m lang, 4 m hoog en boven 2 m breed langs de Steenweg op Weelde als zicht- en geluidsbuffer
  • drie amfibiepoelen groeven we uit
  • we namen nog 2 ha extra van ons toekomstig heischraal grasland in gebruik 
  • met een hoogtewerker snoeiden we, voor de veiligheid, veel dood hout uit de dreven.
Grote gele kwikstaart. Foto: Laitche / Wikimedia

Ondertussen merken we nieuwkomers als de zwarte specht, de nachtzwaluw en de grote gele kwikstaart, die er ook broedden.

Een aantal dreven verloor de jaren heen nogal wat bomen. Gekapt, gestorven, niemand die het nog weet. In november 2021 planten we 120 wintereiken die minder gevoelig zijn voor de processierups.

 

Zie ook
De website van Natuurpunt De Kievit

Reageer

Back to top button