Feiten en cijfers

Meerjarenplan 2022-’25

De meerderheid van de gemeenteraad keurde in december ’21 de aanpassingen aan het meerjarenplan goed. Daarin vind je de missie en visie terug van de gemeente, maar ook de strategische nota, de financiële nota en de toelichting.

Daaraan ging eerst een debat vooraf.

Missie en visie

In de bijgewerkte meerjarenplanning werd de oorspronkelijke missie en visie uit het meerjarenplan ’20-’25 onveranderd opgenomen. Zo lees je waar de meerderheid met Merksplas naartoe wil.

Wat vind je in de strategische nota?

  • de omschrijving van de prioritaire acties of actieplannen en van de beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen;
  • voor elk jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
  • voor elk jaar van het meerjarenplan het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen;
  • een overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties of actieplannen kaderen;
  • een verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven, beschikbaar is.

En in de financiële nota?

  • het financiële doelstellingenplan
  • de staat van het financiële evenwicht
  • het overzicht van de kredieten

De toelichting

bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Reageer

Back to top button