Natuurpunt De Kievit

De Zwart-Goorheide begint purper te kleuren

In het Zwart Goor ligt een 4 hectaren groot heidegebied. Het paalt in het noorden tegen de berm naast de Steenweg op Weelde, en in het oosten tegen Het Geheul. Als je van wandelknooppunt 79 (aan kruispunt van Steenweg op Weelde en Geheul) richting knooppunt 71 stapt, dwars je het noordelijke stuk van de heide.

Heideterreinen kunnen grofweg ingedeeld worden in 3 verschillende types, nl. het landduintype, de droge heide en de natte heide. Alledrie hebben hun specifieke planten en diertjes.

Het heideterrein op ’t Zwart Goor valt echter buiten deze indeling. Het terrein bevat nog de golvende landduinen van vlak na de ijstijd, er zijn droge plekken maar evengoed natte plekken waar het regenwater wekenlang blijft staan.

Zo zag dezelfde plek van hierboven er in 2017 uit.

In 2017 rooiden we er het oude dennenbos. Dat was er ooit aangeplant voor mijnhout. De bovenlaag werd er afgeschraapt. Met dat materiaal bouwden we de berm op. Die werkt geluiddempend en visueel beperkend.

Vandaag zijn de eerste purpervlakken zichtbaar. Voorlopig groeit er bochtige smele en heidestruiken. Om te vermijden dat de jonge heide overwoekerd wordt, trekken we er kleine boompjes (vooral berk) uit. We verwijderen er daarom ook braamstruiken.

Joris Vranckx / Toon Aerts

Reageer

Back to top button