Nieuws

In het Digipunt krijg je je computer of smartphone onder de knie

Donderdagavond in de bib. Terwijl enkele kinderen en volwassenen hun boeken uitzoeken, werken aan de leestafel verschillende mensen geconcentreerd aan hun laptop.

Rita1 tracht in een online spelletje vissen uit een vijver te vangen. “Zo leer ik met mijn computermuis werken”, zegt ze. Jean praat met begeleider Walter dan weer over zijn nieuwe internetaansluiting thuis: “Het lukt me maar niet om mijn vroegere tv-zenders terug op een rijtje te krijgen.”

Iedereen digitaal

We praten er even met schepen Leen Kerremans (Leefbaar, o.a. bevoegd voor sociale zaken). “We dienden met ILV Noorderkempen (waarin we samen met Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Ravels en Rijkevorsel samenwerken rond tewerkstelling, welzijn en zorg) de voorbije jaren enkele subsidiedossiers in bij de Vlaamse overheid. Die wil mensen die nog niet overweg kunnen met een computer of een smartphone laten bijbenen. Want voor een concertticket, papieren van de gemeente, je vrienden volgen… moet je al gauw online. En makkelijk is dat niet altijd, hoe beloftevol apps als itsme of Payconiq mogen ogen.”

“Daar stond geld tegenover: voor het project Iedereen digitaal kregen we met ILV Noorderkempen aanvankelijk een 167.000 euro om een lokaal e-inclusiebeleid op te zetten. Daarmee moeten we tegen 2024 een lokale digitale inclusiewerking opzetten rond de verschillende aspecten van digitale inclusie: toegang, vaardigheden, ondersteuning op maat en een gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale dienstverlening.”

Actieplan bijna klaar

leen kerremans
Leen Kerremans: “Ons actieplan staat bijna op punt.”

“In Merksplas zijn we met heel wat mensen en diensten daarover gaan samenzitten: de bib, het sociaal huis, de communicatieambtenaar, de financieel directeur en heel wat stafmedewerkers. We dachten na over wat we op het vlak van die digitale inclusie nog missen, welke doelgroepen we nog niet bereiken… om een concreet actieplan voor te bereiden. Ook keken we naar onze eigen dienstverlening: welke digitale vaardigheden moeten mensen hebben voor ons als gemeente?”

“Dat actieplan staat bijna op punt. De ideeën bundelden we al om ze in een meerjarenplan te gieten, maar die zijn op dit moment nog niet afgetoetst aan wat financieel haalbaar is, aan de personeelsinzet, aan de beleidsvisie van het volgende bestuur. Concreet kan ik dat dus nog niet maken.”

Merksplas heeft nu ook Digipunten

Leen: “Even later had Vlaanderen nog extra geld om die uitrol van dat inclusiebeleid praktisch in te vullen. Maar dat kwam zo snel, dat we dat beleid nog niet op punt hadden. Die overlap vonden we wat spijtig, maar we moesten wel een besteding voor dat geld vinden. Met ILV Noorderkempen kregen we zo een half miljoen euro. We zochten alvast een projectmedewerker die we daarmee betaalden. Die zorgde voor de snelle oprichting van Digipunten in onze regio. In die Digipunten kunnen mensen terecht met hun digitale vragen.”

In de bib: lessen, raad en wifi

Leen: “In de bib kunnen mensen gratis een kortdurende opleiding volgen. Dit najaar lopen er 3 cursussen van telkens 3 sessies: je computer leren gebruiken, digitaal opslaan en eentje over internet en e-mail. Digidak, een organisatie die op dat vlak al heel wat ervaring heeft, verzorgt die opleidingen. In januari komt er een nieuw aanbod. Die kondigen we aan in de gemeentelijke Nieuwsbrief.”

“Je kan in de bib ook elke week op maandag (van 13 u. tot 15.30 u.) en donderdag (van 17 tot 20 u.) terecht met al je vragen over je computer, apps of je smartphone. En zoals je vandaag ziet, hebben er echt al heel wat mensen de weg hierheen gevonden.”

“In de bib heb je tijdens de openingsuren ook gratis wifi en vind je een pc. Je kan er ook dingen uitprinten. Daarvoor betaal je wel 10 cent per pagina.”

Edukempen organiseert in Merksplas in de bib en in Nautica ook nog langer lopende computer- en smartphonecursussen. Daarvoor moet je wel betalen.”

In het Sociaal Huis: leen een laptop uit of bespaar

“Met die Vlaamse subsidie kochten we voor onze zes gemeenten 200 laptops aan met starterspakketten. Daarvan komen er 15 in Merksplas terecht. Als je geen pc of laptop hebt, kan je er een komen lenen. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen: je moet ouder zijn dan 18, recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en liefst ook in een activeringstraject naar werk zitten.”

“Tot nu toe hebben we nog maar één pakket uitgeleend, maar we gaan dat de volgende maanden beter promoten. “

“Het Sociaal Huis kan je – als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming – ook helpen als je op zoek bent naar een goedkoper tarief voor internet. Ze kunnen je helpen om tarieven met elkaar te vergelijken ken en uit te zoeken of je recht hebt op een sociaal tarief.”

Dertien vrijwilligers staan voor al je vragen klaar

Voor het project zocht Digidak vrijwilligers. Daar kwamen dertien mensen op af.

Vrijwilliger Jos: “We zien hier in de bib wel wat mensen die ook de korte cursussen volgden. We kunnen ze dan helpen met hun oefeningen, of als ze een volgende stap willen nemen. Het is voor ons leuk werken: de mensen die komen, zijn geïnteresseerd en als je hen met hun vragen kan verder helpen, zijn ze erg dankbaar.”

“Of je een vooropleiding als vrijwilliger nodig hebt? Niet bepaald, maar we kregen ook wel de inhoud van de korte cursussen. Zo weten we waarmee de mensen bezig zijn en hoe we ze kunnen helpen.”

Jeroen: “We zijn ook rustig opgestart na de kermis. ’s Maandags is het meestal wat rustiger hier dan op de donderdagavonden.”

Ria: “De vragen die we krijgen zijn heel praktisch. Hoe je je bijv. kan abonneren op een digitale krant, of wat de gevolgen zijn van een nieuwe internetaansluiting bij een andere provider, of waar ze een gedownload bestand vinden op hun smartphone.”

Meer weten?

In de bib kan je bij de vrijwilligers van Digidak terecht op
maandag tussen 13 en 15.30 u., en op
donderdag tussen 17 en 20 u.


  1. Voor hun privacy pasten we de namen van de deelnemers aan ↩︎

Reageer

Back to top button