Nieuws

Maxi Muzisch onder één dak!

Gemeentelijke basisschool Qworzó en de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen hebben een lange geschiedenis samen.

Gevestigd in hetzelfde gebouw en met (deels) dezelfde inrichtende macht, namelijk de gemeente Merksplas, hebben beide scholen naar manieren gezocht om hun samenwerking nog te versterken. Een interessante ontdekking was dat het Pedagogisch Project van Qworzó en het Artistiek Pedagogisch Project van Academie de Noorderkempen raakvlakken kent:

  • Leerlingen kunnen eigen (muzische) talenten zo maximaal mogelijk ontdekken en uitdiepen.
  • Leerlingen worden gemotiveerd om verder aan de slag te gaan met deze ontdekte sterktes: ze leren hierin te schitteren.

Ze zijn ervan overtuigd dat ze, op basis van hun (A)PP’s elkaar versterken. Ook kinderen die opgroeien in kansarmoede, anderstalig zijn of van thuis uit minder vertrouwd zijn met kunst en cultuur vinden zo de weg vanuit Qworzó naar Academie de Noorderkempen. Beide scholen delen de eensgezindheid over het belang van deze duurzame samenwerking.

Qworzó kon al vier keer rekenen op steun via een Dynamoproject voor Schoolovision, waarbij de zesdeklassers onder professionele begeleiding een eigen lied en bijhorende videoclip maakten. Hiervoor ontvingen ze in 2010 de Cultuurprijs Merksplas. Meer info hierover is te vinden op www.schoolovision.eu.

Qworzó streeft ernaar deze muzische samenwerking uit te breiden naar de volledige lagere school. Op aanraden van Cultuurkuur wil de school hiervoor samenwerken met een inspirerende cultuurpartner, zodat niet 40 maar wel bijna 300 leerlingen de kans krijgen om hun talenten op muzisch vlak te ontdekken en te ontwikkelen. In Academie de Noorderkempen, buurschool onder hetzelfde dak, is de ideale partner gevonden.

Na actief op zoek te gaan naar hiaten in de eigen leerplandoelen voor muziek en drama, rekent Qworzó op de expertise van  Academie de Noorderkempen om de meest effectieve leeractiviteiten te ontwikkelen. Qworzó inspireert zich voor lesthema’s ook op de lessen Mens & Samenleving en Wetenschappen & Techniek. Zo worden deze lessen creatief benaderd en worden de leerdoelen breder dan enkel de muzische.

Qworzó leert graag van Academie de Noorderkempen hoe de leerlingen muzisch uitgedaagd kunnen worden. Zo versterkt de school haar muzische lessen met alle culturele vaardigheden waardoor de leerlingen uitgroeien tot cultuurbewuste jongeren. 

Academie de Noorderkempen engageert zich om werkvormen te vinden die haalbaar zijn voor de klasleerkrachten van Qworzó, met behulp van het aanwezige materiaal en expertise in de school. Wekelijks vullen leerkrachten van de Academie 4 lestijden in, verspreid over de domeinen muziek en woord.  Dit wordt enthousiast ontvangen door de kinderen. De leerkrachten steken er veel van op. 

Sinds vorig schooljaar werkt Academie de Noorderkempen aan een breed zorgbeleid. Qworzó probeert zo veel mogelijk leerlingen aan boord te houden door elke leerling op een haalbaar niveau uit te dagen. Hierin kan Qworzó het zorgbeleid van Academie de Noorderkempen inspireren en versterken. 

Reageer

Back to top button