Nieuws

VBS vraagt aandacht voor het klimaat

Met een groene speelplaats!

De Vrije Basisschool startte in 2019 een educatief project met alle betrokkenen van de school. Buur Natuur, Wannie en Dannie Energie werden hun mascottes. Het project zal in 2023 zijn apotheose kennen in de opening van een vergroende speelplaats.

Bewust van natuur en klimaat

Met een enthousiaste groep van ouders, leerlingen, personeel en schoolbestuur werkten we een meerjarenplan uit met een aantal prioriteiten: 

  • betrokkenheid van iedereen, 
  • bewustwording van en impact op het klimaat, 
  • voeling met de natuur
  • meerwaarde van vergroening 
  • actief en blijvend meewerken aan klimaatverbetering 

In verschillende kleinere projectjes werkten kinderen, leerkrachten en ouders al enkele jaren aan deze doelstellingen. Een greep uit de vele acties: ontdekken van buitenspeelplekken, een bosspel, Energy Watchers = kindergroep rond energietips, concrete acties tijdens de lessen, educatieve lessen door externen (IOK, Pime, MOS,  …), klassenwedstrijd isoleren, deelname van leerlingen aan de regionale klimaatbesprekingen, plaatsen van en werken in een serre van recyclagemateriaal, maandelijkse deelname aan ‘Actie Mooimakers’ door het ophalen van zwerfvuil,…

Buitenruimtes

Ondertussen dachten we ook op organisatorisch gebied na over het aanpassen van onze buitenruimtes. Zowel kinderen als ouders kregen mee de kans om na te denken en voorstellen te doen. En dat zorgde voor de meest uiteenlopende ideetjes. Met deze input vroegen we een tuinarchitecte om een eerste ontwerp te maken. Er volgden nog verschillende ontwerpen die we samen bespraken.

Geld nodig

Na een eerste prijsberekening werd duidelijk dat externe financiële hulp nodig was om het project tot een mooie uitvoering te laten groeien. We namen verschillende subsidiemogelijkheden onder de loep. De ouderraad zou sponsoren. Ook andere organisaties zorgden ervoor dat het budget uitgebreid werd. De grootst verkregen subsidie kwam van de overheid. Door een sterk dossier vonden we bij de Vlaamse Overheid een belangrijke partner om ons project mee concreet te maken.

Ook buiten de schooluren

Een voorwaarde is dat onze school ook buiten de schooluren kan gebruikt worden. Gelukkig hadden we al afspraken met een achttal externe gebruikers. En dat kan nog worden uitgebreid. Sportverenigingen, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven kunnen via de directie meewerken aan een afsprakennota om ook gebruik te kunnen maken van de schoolinfrastructuur.

Klimaatwerking stopt immers niet met de schoolperiodes. Dit project kon enkel slagen door de creativiteit en de openheid van het schoolbestuur dat hiermee ook de VBS een betrokken plaats geeft in de dorpsgemeenschap.

De subsidies dienen voor de heraanleg van de speelplaats. Zo wordt die toegankelijker. Er komen ook voldoende natuurelementen en sport- en beweegmogelijkheden. Ook het educatieve karakter van die vergroening brengt een meerwaarde voor de gebruikers.

Meer info over het project?

Contact via directie@vbsmerksplas.be    

Met trots wensen wij alle Spetsers  een gezond, vergroend en … sportief nieuwjaar … en de vele jaren daarna 😉

Reageer

Back to top button