AchtergrondGemeenteraad

Bijkomende verkeersveiligheidsmaatregelen omgeving Kinderclub de Spetter 

Dit agendapunt brengt Groen Merksplas aan op de gemeenteraad van 19 september 2022.

De kinderclub is gevestigd in de oude pastorij van Merksplas en ligt aan de drukke verbindingsweg tussen Merksplas en Hoogstraten (N124). Voor en na de schooltijden en op schoolvrije dagen is het er een komen en gaan van ouders en kinderen. De snelheid is er, in tegenstelling tot de schoolomgevingen, niet beperkt tot 30 km per uur. 

Er is op deze plaats veel autoverkeer en veel zwaar verkeer van vrachtwagens en tractoren. De zichtbaarheid is beperkt door de haakse bocht met de Kerkstraat. Ouders en kinderen rijden aan en af. Dit in combinatie met een hogere snelheid (+30 km/uur), maakt dat de omgeving van de Spetter geen veilige omgeving is voor jonge kinderen en hun ouders. 

Een uitbreiding van de ‘zone 30’ met de Pastorijstraat, biedt een aanzienlijke verbetering van de veiligheid in deze omgeving. Gezien het feit dat een ‘dynamische zone 30’ enkel geldt voor de schoolzone en de schooluren, stellen we voor om over te gaan tot een vaste zone 30. Bijkomende voordelen: 

  • de oversteek in de Schuttershofstraat ter hoogte van jeugdcentrum Spelewei valt dan ook tijdens de activiteiten van de jeugdbewegingen binnen een zone 30. 
  • de uitbreiding tot de ganse Pastorijstraat omvat ook de oversteek van de N124 tussen Jaak Mertensstraat en Wijntuinstraat richting sporthal. Een gevaarlijk kruispunt dat op deze manier ook veiliger wordt. 

Er is intussen een schoolstraat (geen autoverkeer bij begin en einde van de schooldag) in de Kloosterstraat en fietsstraten in de omgeving van de gemeentelijke basisschool. Ook voor de Pastoor Ceulemansstraat, en bij uitbreiding het hele traject van de schoolroute Molendries – Molenvloed, is het inrichten van een fietsstraat een aanzienlijke beveiliging. Deze straten worden druk gebruikt door fietsende schoolkinderen en hun ouders zonder dat hier fietsvoorzieningen zijn. 

Uiteraard moeten deze wijzigingen voorafgaand besproken worden met de buurtbewoners en de Gemeentelijk Adviesraad Verkeer (GAV).

Voorstel van besluit: 

  1. Gemeente Merksplas neemt contact op met de buren, GAV en AWV voor de optimalisatie en uitbreiding van de huidige zone 30; 
  2. Het bestuur stelt hierbij alles in het werk om de omvorming van de dynamische zone 30 tot een vaste zone 30 waardoor we zorgen voor meer veiligheid voor onze zwakke weggebruiker; 
  3. Het bestuur stelt de uitbreiding van de zone 30 voor waardoor de omgeving van de Spetter minimum valt binnen deze zone. De oversteekplaats richting sporthal is een bijkomende surplus; 
  4. Samen met de GAV en buurtbewoners wordt gekeken naar verdere stappen mbt de veiligheid in de Pastoor Ceulemansstraat, Molendries en Molenvloed en de mogelijkheid voor het invoeren van fietsstraten in deze omgeving. 

Lees verder in de gemeenteraadsagenda van 19 september

Reageer

Back to top button