GemeenteraadVerslag

Gemeenteraad mei: het verslag

Op maandag 22 mei was er de maandelijkse gemeenteraad.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

Burgemeester-voorzitter Frank Wilrycx haalde het papiertje met de naam van Raf Verheyen uit de doos: die werd voorstemmer voor vandaag.

Er waren geen opmerkingen bij het officiële verslag van de gemeenteraad van april. Dat werd goedgekeurd. Ons verslag daarvan vond je eerder al op onze website.

2. Aanpassing tarieven Initiatief Buitenschoolse Opvang

Vanaf 1 september betaal je voortaan

 • voor opvang voor en na de schooluren 1 euro per begonnen half uur (tot nu toe kostte je dat 0,85 euro)r
 • voor opvang tijdens schoolvrije en vakantiedagen
  • voor minder dan 3 uur 5 euro (nu 4,5)
  • voor 3 tot 6 uur 7,5 euro (nu 7) en
  • voor meer dan 6 uur 14 euro (nu 12)
 • op woensdagnamiddag: goedkoopste van deze tarieven (per half uur of dagtarief)

Tine van der Vloet (N-VA) vroeg of de sociale tarieven onveranderd bleven.

Dat beaamde de burgemeester. Jef Schoofs (Groen) zag op de website van de gemeente dat die korting 25% bedroeg voor kinderen van eenzelfde gezin en 50% voor mensen die van het sociaal tarief genoten. “Blijven die prijzen dan onveranderd ten opzichte van vroeger?”

Nee dus. Wel blijven de percentages onveranderd. Het ging nog even verder over de vraag of die kortingen niet mee moesten opgenomen worden in het nieuwe retributiereglement.

3. Kaderwijziging personeel

Het personeelskader wordt gewijzigd door

 • de schrapping van de deskundige lokaal energie- en klimaatpact (B1-B3)
 • de toevoeging van de voltijdse contractuele functies van
  • een stafmedewerker energie en klimaat (A1a-A3a)
  • een deskundige omgevingsvergunningen (B1-B3)
  • twee administratief medewerkers (C1-C3) en
  • een technisch hoofdassistent loodgieter (D4).

Tine van der Vloet vroeg waarom de gemeente koos voor een stafmedewerker op A-niveau.

Frank Wilrycx: “We zagen dat we meer en meer werk op dat vlak hebben: de opmaak van een waterplan, van een warmteplan, de uitvoering van ons klimaatactieplan…” De kaderaanpassing was ook al met de vakbond besproken: “Er is een protocol van akkoord.”

Jan De Bie (Groen) vroeg of die stafmedewerker dan ook in het managementteam zou zitten. Dat was niet het geval, antwoordde Frank Wilrycx: “Die is daar geen lid van, maar die kan wel naargelang het onderwerp er bij op uitgenodigd worden.”

4. Een uitleenreglement van laptops van Digibank Noorderkempen

Merksplas start samen met de andere gemeenten van ILV Noorderkempen Werkt een Digibank op. Digibank kocht al 200 laptops aan die ze willen uitlenen aan mensen die via de sociale dienst doorverwezen worden. De gemeenteraad keurde daarvoor het uitleenreglement goed.

5. Concessieovereenkomst exploitatie kapel Merksplas Kolonie

Eerder raakte bekend dat de firma Deust Events de concessie verkreeg om de evenementenhal in de kapel vanaf 1 januari 2024 tot eind december ’25 uit te baten. Dat kan nog verlengd worden met een jaar. Vandaag keurde de gemeenteraad de concessie-overeenkomst goed. De concessievergoeding bedraagt 8.500 euro per maand, excl. btw.

Tine van der Vloet peilde naar de pluspunten van Deust! in het financiële luik en in hun visietekst, want die beoordeling vond ze niet toen ze de dossiers kwam inzien. “Die lagen er nochtans wel bij”, zei Wilrycx. “Deust! doet ook al heel wat catering in De Plantentuin. Ze hebben een frisse aanpak. Wij als gemeente kunnen vijf keer per jaar gratis gebruik maken van de ruimte. Ze willen het ook laagdrempelig aanpakken, en ze blijven met de huidige brouwer verder werken. Verenigingen zijn niet gebonden aan de catering van Vandersmissen en krijgen ook veel ruimte voor een eigen invulling.”

De oppositiepartijen vonden toch dat het niet zo goedkoop werd voor verenigingen: de huurprijs steeg van 600 naar 750 euro, “en dan heb je alleen nog maar de zaal.”

Monique Quirynen: “Verenigingen maken zelden gebruik van de Kapel, eerder van de Open Schuren. Tenzij voor jubilea-vieringen of dergelijke.” Frank Wilrycx: “Die 150 euro is maar een klein aandeel in wat je voor een feest voor 6- à 700 man betaalt.”

Monique Quirynen: “We hebben met Deust! een goed gesprek gehad. Ze staan open voor opportuniteiten. Ze bleken heel bereidwillig om er een mooi verhaal van te maken.”

Wilrycx: “Het is voor ons allemaal een testperiode om te zien hoe het uitpakt. We willen er uit leren hoe we het in de toekomst kunnen aanpakken, niet alleen naar verenigingen toe, maar ook qua administratie, invulling… En nu krijgen we als gemeente ook maandelijks de huurprijs uitbetaald.” Quirynen: “En dat is niet onbelangrijk. Vroeger vroegen jullie ons als oppositie altijd hoe we die Kolonie ooit betaald kregen.”

Luc Holthof vroeg nog hoe de gemeente wou toezien op de sociale tewerkstelling. “We laten dat vrij aan de ondernemers hoe ze dat zullen invullen”, antwoordde Wilrycx.

Tine van der Vloet: “Liggen de prijzen al vast? Blijven de prijzen die we nu met het gebruiksreglement goedkeurden, nog gelden?”

Wilrycx: “Die blijven nog hetzelfde tot eind december. GR Events baat nog zolang zowel de Kapel als de Open Schuren uit.”

Bij de stemming onthielden N-VA en Groen zich; de meerderheid keurde de overeenkomst goed.

6. Kasterlee werkt voortaan ook met de UiTPAS

Omdat Kasterlee meedoet aan de UiTPAS Kempen regio, keurde de gemeenteraad de aangepaste basisovereenkomst tussen publiq en de verschillende gemeenten opnieuw goed.

7. Nieuwe straat bij Molendries wordt Slingerpad

De raad aanvaardt nog niet de straatnaam ‘Slingerpad’ voor het sociaal woonproject tussen Molendries en de Steenweg op Hoogstraten. Die was nochtans een van de twee voorstellen van de heemkring.

Jef Schoofs bond de kat de bel aan: “We vonden het een weinig inspirerende naam, omdat er toevallig een bocht in die weg zit. Van de Heemkring hebben we nochtans al betere ideeën aangereikt gekregen. Als tegenvoorstel – en dat mag naar de Heemkring teruggespeeld worden – zouden we ‘Polenpad’ willen voorstellen, als eerbetoon aan de Polen die ons bevrijdden na de Tweede Wereldoorlog.”

Schepen Monique Quirynen (Leefbaar) vond het wat erg lijken op de Polendam van Beerse, “maar daar heb je waarschijnlijk ook een Kerkstraat,” antwoordde Jef Schoofs.

Burgemeester Frank Wilrycx: “We delen jullie opmerking. We zullen jullie suggestie doorgeven aan de Heemkring, zodat die er zich nog eens over kunnen bezinnen.”

8-10. Algemene vergaderingen

Verschillende intercommunales houden binnenkort een algemene vergadering. Daarvoor werd de agenda goedgekeurd en wees de gemeenteraad een vertegenwoordiger aan.

 • Pidpa. Daar gaat Koen Staes (Leefbaar Merksplas) naartoe.
 • Fluvius, met Jef Van Accom (Leefbaar Merksplas)
 • Pontes, met Annie Verheyen (Leefbaar Merksplas)

11. Jaarverslag Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt (en die krijgt ook een andere naam)

De gemeenteraad keurde het jaarverslag en het financieel verslag goed van de Interlokale Vereniging (ILV) Noorderkempen Werkt. Die heet voortaan nu ook ‘ILV Noorderkempen’.

Jan De Bie vond in het jaarverslag vooral een kluwen van vergaderingen en werkterreinen. Hij had graag eens een digitale voorstelling van de werking van ILV Noorderkempen voor de raadsleden van de verschillende gemeentebesturen. Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) beaamde dat en wou daar wel op ingaan: “We willen wel eens iets organiseren als je je vraag concreter kan maken.”

12-13. Nog enkele algemene vergaderingen

 • Cipal. Daar gaat Jan Quirijnen (Leefbaar) naartoe
 • Kunstacademie de Noorderkempen BGTS. Daar gaat Kris Luyks (Leefbaar) naartoe.

14. Bevrijdingsstraat schoolstraat?

Groen Merksplas wou van een deel van de Bevrijdingsstraat een schoolstraat maken. Zo zou de straat net voor en na school verkeersvrij gemaakt worden voor gemotoriseerd verkeer. Enkel voetgangers en fietsers konden de straat op die momenten betreden. Daarom stelde de partij volgend besluit voor:

 • Art.1 – Het gemeentebestuur zorgt voor een testperiode waarbij het stuk van de Bevrijdingsstraat tussen de Markt en de Albertstraat als schoolstraat wordt ingericht en dit vanaf 1 september 2023
 • Art. 2 – Het gemeentebestuur zorgt hierbij voor een positieve communicatie rond de installatie van de schoolstraat. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de veiligheid van onze jonge inwoners die school lopen in Qworzó of langs deze straat naar school gaan of terugkomen.
 • Art. 3 – Na een periode van 3 maanden volgt een evaluatie met de school, oudercomité, omwonenden, GAV en andere betrokkenen. Na een positieve evaluatie wordt dit straatdeel vervolgens permanent ingericht als schoolstraat.

Jan De Bie verwees naar het Schoolvervoerplan, waarin vermeld stond dat de Bevrijdingsstraat er zich goed toe leende om er een schoolstraat in te richten. “Er zijn op dat stuk 8 parkeerplaatsen. Voor de omwonenden geeft de schoolstraat weinig beperkingen: op die momenten mogen ze nog altijd wegrijden. Voor ons is het nu een prima moment om dit voor te stellen, om de testperiode vanaf 1 september te kunnen starten.”

Schepen Raf Verheyen (Leefbaar): “Bij de latere herinrichting van de straat is dat opnieuw besproken. Toen hebben we beslist om ze in te richten als fietsstraat. Sinds corona is de in- en uitgang van Qworzó aan die kant enkel voor de kleuterschool. Blijkbaar was er over de verkeerstoestand één opmerking van één ouder. Die opmerking bereikte de GAV, en die besloot om te onderzoeken hoe groot het probleem was. Acht schooldagen na elkaar werd er geteld, en er bleek op die momenten gemiddeld slechts 1,1 auto per dag daar te keren. Omdat er eerder al voor een fietsstraat gekozen werd, en omdat er geen directe noodzaak is om dat te veranderen, willen we er de situatie houden zoals ze nu is.”

Tine van der Vloet leidde uit de Facebookreacties van o.a. buurtbewoners af dat die daar toch problemen zien en vond het een goed idee om die te betrekken bij een eventuele evaluatie, én om ook de Rodenbachtstraat als mogelijke fietsstraat nog eens aan te kaarten.

Jan De Bie: “Jullie leggen de bevindingen van het Schoolvervoerplan gewoon naast jullie neer.”

Frank Wilrycx: “Bij de heraanleg hebben we iedereen bij de inrichting daarvan betrokken”

De Bie: “Op één infovergadering, als je dat bedoelt.”

Wilrycx: “Als veel mensen op één plaats samenkomen, zal dat altijd wel wat problemen geven.” “Maar hoe veiliger de schoolomgeving, hoe beter”, vindt Jef Schoofs. “Het is er veilig,” vindt Wilrycx, “maar of het beter kan, weet ik niet.”

Bij de stemming keurde de Leefbaar-meerderheid het voorstel niet goed. Groen en N-VA stemden voor.

15. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

15.1 Uitbreiding Schoolstraat Kloosterstraat?

Jef Schoofs: “Klopt het dat n.a.v. de werken aan de speelplaats van de Vrije Basisschool, de Schoolstraat in de Kloosterstraat uitgebreid zal worden tijdens de speeltijd en middagpauze? Hoe gaat de gemeente dit communiceren? Worden er extra borden, afsluitingen voorzien? Zullen er controles gedaan worden?”

Frank Wilrycx: “De VBS kwam inderdaad laatst bij ons aankloppen, omdat ze niet onmiddellijk een oplossing hadden voor hun speeltijden bij de werken aan hun speelplaats. Er zal een Heras-hekwerk komen op het plein tussen school en kerk, om dat te gebruiken als speelplaats. De schoolstraat wordt er ook tot november uitgebreid tijdens de speeltijd en de middagpauze.”

Jan Quirijnen (Leefbaar): “Op het oudercomité zei men dat de kinderen dan gebruik konden maken van de toiletten in Jeugdhuis Zigzag – omdat hun eigen sanitair in de werfzone ligt.” Leen Kerremans valt vlug in: “Maar die vraag is ons nog niet gesteld.”

Hoe dat gecommuniceerd zal worden? “Het zal binnenkort in de Nieuwsbrief staan”, antwoordt Wilrycx.

15.2 Deelwagens in aantocht?

Jan De Bie: “In maart 2021 stelde Groen voor om dienstwagens in te zetten als deelwagen. Men ging toen de vervoersregio/IOK afwachten. Daarop werd vervolgens niet ingetekend. Intussen werd er wel een lastenboek gemaakt en toegewezen voor de aankoop van deelwagens. Begin deze week zagen we op de app van Share Mobility twee parkings in Merksplas verschijnen – voorlopig nog zonder wagens. Vermoedelijk komen er dus snel 2 deelwagens in Merksplas beschikbaar. We zijn blij dat jullie uiteindelijk toch ons voorstel volgen.
Welke wagens zullen er geleverd worden? Wanneer? Volgt er een info-sessie of andere communicatie? Worden deze in de toekomst ook daadwerkelijk ingezet voor de gemeentelijke diensten?”

Schepen Raf Verheyen: “Op 2 maart ’21 gingen we akkoord met het IOK-actieplan rond Deelmobiliteit. We tekenden niet in op hun lastenboek, maar stelden er zelf een op. Morgen worden de twee wagens geleverd.” “Ze staan er vandaag zelfs al”, wist Frank Wilrycx.

Raf Verheyen: “Er komt eerst nog een toelichting voor ons personeel, want dat zal ook van die wagens gebruik maken. We schakelen ook de Nieuwsbrief in, en er komt een infovergadering voor geïnteresseerde bewoners. Dat spreken we nog verder af met de leverancier.”

Jan De Bie: “Blijkbaar kan je er enkel gebruik van maken met een kredietkaart?”
Wilrycx: “Dat kan, maar er is geen abonnementsformule.”

15.3 Digitale nieuwsbrief

Jef Schoofs: “Via welk platform wordt de nieuwsbrief digitaal verstuurd en op basis van welke lijst? We kregen namelijk deze vraag van mensen die niet begrijpen waarom zij dit digitaal ontvangen. Bovendien komt niet enkel de digitale nieuwsbrief in de mailbox maar ook het commerciële luik. Reclame ongewenst in je mailbox laten belanden, vinden we niet zo kies.”

Frank Wilrycx: “Iedereen op de abonneelijst heeft zich er op ingetekend. Die lijst gaat al jaren mee. Iedereen kan zich zo je wil laten uitschrijven bij onze communicatiedienst. Ik til niet zo zwaar aan die reclame: er zit ook vaak verenigingsnieuws tussen; ik zou dat eerder semicommerciële informatie noemen.”

Jan De Bie: “Het is voor iemand toch maar vijf minuten knipwerk om dat deel digitaal te verwijderen.”

Vragen van N-VA Merksplas

15.4 Dierenmishandeling

Luc Holthof (N-VA): “We konden via de media kennis nemen van de dierenmishandeling in de Kempense exportstal te Merksplas. Heeft onze schepen van dierenwelzijn hierna contact genomen met dit bedrijf? Is hier een opvolging van?”

Frank Wilrycx: “De opvolging ervan zit bij de Vlaamse Inspectie. Die doet de vaststellingen en maakt ook verder afspraken. Zelf word ik daar niet van op de hoogte gebracht.” Hij verwees nog naar de communicatie van minister Ben Weyts die doorgedreven controles in het vooruitzicht stelde die toelieten na te gaan of er structurele problemen zouden zijn.

15.5 Heraanleg Markt

Tine van der Vloet: “We zien nu een nieuwe parking, mooie beplanting en een wandelpad aan het gemeentehuis en dit in het kader van een veiligere schoolomgeving. Is dit plan ook met Inter bekeken voordat dit werd uitgevoerd?
We zien dat de parkeerplaatsen voor de personen met een handicap zeer moeilijk gelegen zijn en dat ze nu verder moeten stappen naar het gemeentehuis, het gemeenschapscentrum… Ook de vele fietsen die daar nu staan, maakt het voor hen niet zo gemakkelijk. Net zoals het paadje midden in het bloemenperk dat niet toegankelijk is vanwege de opstap.
De wandelstrook tussen de bomenrij en de bloembakken zou de veiligheid voor de voetgangers, de schoolkinderen moeten verhogen. Wordt dit nog aangeduid als wandelpad?”

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “De werken deden we om ons Marktplein te verfraaien, maar ook omdat de wortels van de aanwezige bomen de verharding zo omhoog duwde dat het gevaarlijk werd. De afstand van de nieuwe parkeerplaatsen bedraagt hooguit 2,5 meter meer. Uitrijden moet nu makkelijker zijn, want de parkeerplaatsen zijn iets breder. Het paadje in het midden hebben we aangelegd om mensen niet kriskras door de beplanting te laten lopen als kortste weg naar hun wagen. Er komt ook nog een fietsenrek tegen het gemeentehuis aan. De betonnen plantbakken zullen mettertijd verdwijnen. Voor de aanpassing van die twee parkeerplaatsen hoefden we Inter niet lastig te vallen, ik vermoed dat we zelf voldoende capabele mensen hebben om zo’n plannetje uit te werken.”

Tine van der Vloet hield vol dat de schuine parkeerplaatsen problemen opleveren: “Vroeger kon je makkelijk draaien; nu moet je schuin achteruit richting Schutterhofstraat, en vaak kan je dan niet keren aan het Spetserbeeldje omdat daarrond geparkeerde auto’s staan, zodat je achteruit ook nog de Schuttershofstraat op moet.”

Jef Schoofs: “Fraaier werd het wel, maar daarom niet gemakkelijker.”

Monique Quirynen wil desalniettemin een pluim op de hoed steken van de technische, de groen- en de milieudienst voor het knappe werk.

Om dat bolderkar-pad te markeren “kunnen we nog wel iets op de grond tekenen”, zei schepen Govers. Luc Holthof ondernam nog een poging om te vragen of er nog iets kwam van hun voorstellen, maar Wilrycx antwoordde dat “we daar voorlopig geen rekening mee houden.”

15.6 Digitale agenda gemeenteraad

Tine van der Vloet: “De digitale agenda van de gemeente- en OCMW-raad wordt meestal de vrijdag voor de raad verstuurd naar de abonnees. We vroegen ons af of het mogelijk is om in die mailing ook de rondvraag van de oppositiepartijen mee op te nemen?”

Frank Wilrycx: “Dat kan, maar dan moeten jullie er als raadsleden rekening mee houden dat jullie de vragen voor de openbare en de besloten zitting apart insturen.”

Jan De Bie ondernam nog een poging om een digitale versie van de agendapunten aan de raadsleden te laten bezorgen, maar daar bleek niet iedereen direct mee opgezet.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Goedkeuring van het uitleenreglement van laptops binnen Digibank Noorderkempen

3. Interlokale vereniging Noorderkempen Werkt – goedkeuren jaarverslag 2022 en naamswijziging

4. Rondvraag

Die agendapunten kwamen eerder al op de gemeenteraad aan bod.

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button