Gemeenteraad

Verslag gemeenteraad februari

Op maandag 19 februari vergaderde de gemeenteraad. Al bij al was de agenda van het bestuur vrij beknopt, en vanuit de oppositie had alleen maar de Groen-fractie vragen ingediend voor de rondvraag. Iets voor half negen was alles achter de rug, en konden de raadsleden beginnen aan de besloten zitting. Maar van het openbaar gedeelte krijg je nu bij ons al het hele relaas:

1. Voorstemmer en verslag vorige gemeenteraad

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar) lootte raadslid Josée van Aert (Leefbaar) uit als voorstemmer.

Tine van der Vloet (N-VA) vond in het verslag over de organisatie van de markt enkele lacunes: zo was het vrij vaag over de reactie van schepen Monique Quirynen over de bevraging die enkele decennia terug onder de middenstand was gehouden.

Jef Schoofs (Groen) stond toch wat versteld over de kosten van de digitale Spetsersbon, “die jullie toen niet konden terugvinden. De startprijs blijkt nu 3000 euro te zijn, met een jaarlijkse kost van 3600 euro + 30 cent per transactie. Het is niet alleen raar dat er toen geen antwoord kwam van jullie, maar ook dat er niets over terug te vinden is in de verslagen van het schepencollege.”

Burgemeester Wilrycx antwoordde dat hij dat zou navragen. Hij vermoedde dat er geen aanbesteding was uitgeschreven, omdat het om een raamcontract zou gaan.

2. Politieverordening over het huishoudelijk afval

Het politiereglement op het ophalen van het huishoudelijk afval krijgt enkele aanpassingen, die al eerder doorgevoerd werden. Zo wijzigden er een aantal sorteerregels (bijv. dat je bij het PMD sinds 2021 ook verschillende soorten plastic kan voegen). Ook dat je voortaan je snoeihout in twee aparte soorten (loof- en naaldbomen) en in hanteerbare pakketten moet klaarleggen, komt zo in het politiereglement.

Voor de details verwijst de politieverordening naar het IOK-reglement, zei de burgemeester, zodat wijzigingen niet altijd opnieuw op de gemeenteraad moeten gebracht worden. Ook wordt de hoeveelheid snoeihout die je mag klaarleggen, beperkt tot 1 container.

Jef Schoofs (Groen) vond het een probleem dat de PMD-zakken niet erg weerbestendig zijn. Hij vermoedde dat weggewaaid plastic niet enkel een Merksplas’ probleem zouden zijn.

Schepen Kris Govers weet het ook aan de inwoners die al lang voor 18 uur hun zakken buitenzetten.

Burgemeester Frank Wilrycx: “Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf. Maar we zullen bij IOK navragen of er oplossingen mogelijk zijn.”

3. Politiereglement visvijver Carons Hofke

Het huidige politiereglement op het vissen in Carons Hofke bleek ‘nodeloos ingewikkeld’. Iedereen mag er voortaan vissen. Als je nog geen twaalf bent, moet er wel een volwassene bij zijn. Je mag maar met een hengel vissen. En de vis die je er vangt, moet je ook terugzetten. Zo blijft het visbestand er op peil.

Tine van der Vloet (N-VA) wou dat in het reglement enkel weerhaakloze haakjes toegelaten zouden worden voor het welzijn van de vissen.

Schepen Leen Kerremans (Leefbaar) duidde dat het reglement niet zozeer toegespitst was op de technische aspecten, maar wel om rond de vijver verbindingskansen te scheppen voor jongeren, senioren en andere inwoners, “maar we kunnen het reglement aanpassen aan uw wensen.”

van der Vloet vroeg ook nog waar je eventuele “abnormale vissterfte” kon melden. Dat zou toegelicht worden op het infobord dat er zou komen, zei de burgemeester.

Verslag gemeenteraad februari
Luc Holthof (l.), geflankeerd door N-VA-partijgenoot Tine van der Vloet

4. Regionaal mobiliteitsplan Vervoersregio

De Vervoerregio Kempen presenteerde in december haar mobiliteitsplan voor de komende decennia. Dat wil een omschakeling naar duurzaam vervoer, minder verplaatsingen met de auto en een drastische verbetering van de verkeersveiligheid.

Aan het plan werd vier jaar gewerkt. De gemeenteraad nam vanavond kennis van de goedkeuring van dat plan door de Vlaamse overheid.

Luc Holthof (N-VA) had het hele plan uitgeprint om wat vragen te stellen. Alleen was hij die bundel papier vergeten. Maar hij wilde weten “wat de gemeente concreet gaat doen. Want er staan heel wat voorstellen in die we in het verleden al indienden: een zone 30 in het centrum, fietsstraten, …”

Frank Wilrycx: “Dat mobiliteitsplan is eerder al door de gemeenteraad goedgekeurd. Nu is het door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Je moet het bekijken als een soort kapstok waaraan mettertijd het provinciale mobiliteitsplan en het gemeentelijke plan zullen opgehangen worden.”

Holthof: “Maar je kan als gemeente wachten tot de overheid je aanport, of je kan zelf al proactief plannen gaan uitwerken.”

Wilrycx: “We doen al jaren investeringen om de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen. En zoals we eerder al duidelijk maakten, zijn we geen voorstander van een zone 30 in ons centrum, omdat er gescheiden fietspaden liggen.”

Jan De Bie (Groen) vroeg of de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer een degelijke toelichting had gekregen over de doelstellingen van dat mobiliteitsplan. Schepen Raf Verheyen (Leefbaar) antwoordde dat die een uitgebreide algemene presentatie had gekregen. De Bie vond het spijtig dat de raadsleden die niet hadden gekregen, maar Verheyen zei dat die toen ook uitgenodigd waren.

Jan De Bie vroeg ook of er uit onze gemeente klachten waren over de nieuwe regeling van De Lijn. Raf Verheyen antwoordde dat die nieuwe regeling bij ons pas in januari ’25 zou ingaan, en dat het concreet ging over de afschaffing van één bushalte op de Stwg. op Hoogstraten, “waar er nu drie dicht bij elkaar liggen.”

Verslag gemeenteraad februari
Een deel van de Leefbaar-meerderheid

5. Restauratiedossier Merksplas-Kolonie fase 10 aardappelkelders

Voor die restauratie worden de kosten geraamd op een 1,75 miljoen euro.

Frank Wilrycx: “We zitten vast aan de fasering van de verschillende dossiers, en dit is het laatste dat we nu opstarten. Voorlopig zullen de aardappelkelders gebruikt worden als opslagruimte, die op het domein nu niet voorhanden is. Met dit dossier zijn we in orde voor de verdere subsidiëring.

6. Aanstelling intergemeentelijk GAS-vaststeller (inbreuken verplicht conformiteitsattest)

Binnen het Kempens Woonplatform voerde de gemeente een verplicht conformiteitsattest voor verhuurders in. Eigenaars moeten dat jaarlijks aanvragen. Als ze dat niet doen, kunnen ze (jaarlijks) gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Om die op te leggen, komt er een intergemeentelijke GAS-vaststeller.

7. Gebruik van het leerplan Leer Lokaal voor Qworzó

Dat leerplan werd ontwikkeld door OVSG, de koepel van het gemeentelijk onderwijs.

Verslag gemeenteraad februari
Jan De Bie (r.) en daarnaast Jef Schoofs van Groen

8. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

8.1 Verkeerssituatie Leest 

Jef Schoofs: “De Leest kreeg een nieuwe asfaltlaag. Komt er terug verkeerssignalisatie op de middengeleiders? Op dit moment staan op één van de twee geleiders tijdelijke palen. Op de andere zelfs niets.”  

Schepen Kris Govers (Leefbaar): “Nu al hebben we de sokkels gegoten. Binnenkort komen daar overrijdbare middengeleiders te staan.”

8.2 De fietsoversteek aan de Steenweg op Weelde ter hoogte van de brandweer.

Jan De Bie: “Wat is er gebeurd met de beveiligingshekken? Wanneer wordt er hier terug een definitieve oplossing voorzien?”

Kris Govers: “Dat werd vernield bij een ongeval. De technische dienst plaatst er binnenkort een nieuw.” 

8.3 Bijkomende laadpalen voor elektrische wagens

Jan De Bie: “Een tijd geleden vroegen we al naar bijkomende laadpalen voor elektrische wagens. Zeker aan de sporthal is dit dringend nodig. We kregen hier opnieuw vragen naar laadpalen. Een locatie waar zo veel mensen komen – niet alleen eigen sporters, maar ook bezoekende sportclubs – daar zouden toch minstens een aantal mogelijkheden moeten voorzien zijn.”

Kris Govers: “Een firma plaatste er al een sokkel, maar de leverancier moet nog voor een aansluiting zorgen. Als dat gebeurt, graaft onze technische dienst een sleuf voor de nodige bekabeling.”

8.4 Conciërgewoning Hofeind

Jef Schoofs: “De conciërgewoning van het sportcentrum staat volgens ons nog steeds leeg. Is hier intussen al schot in de zaak? Zijn er al ideeën voor het invullen van deze ruimte?”  

Burgemeester Frank Wilrycx: “Het is niet onze bedoeling om die woning via de reguliere woningmarkt te verhuren. We hebben al onder het personeel een rondvraag gedaan of er iemand een beperkte conciërgerol op te nemen, maar niemand hapte toe. We zouden graag iemand hebben die een link met het sportgebeuren kan leggen.”

8.5 Houten constructies kerstperiode

Jef Schoofs: “We begrijpen dat tijdelijke installaties worden toegestaan n.a.v. de kerstperiode. Intussen zijn we wel half februari en zien we dat er een begin is gemaakt met die te verwijderen. De laatste weken bleek het een doorn in het oog te zijn voor veel mensen. Tot wanneer waren die toegelaten?”

Frank Wilrycx: “Normaal tot 21 januari, en inderdaad, nu verdwijnen ze. De uitbater aan de Markt had gezondheidsproblemen, en de andere tijdelijke constructie stond op privégrond. Ik til niet te zwaar aan die enkele weken vertraging. De horeca heeft het immers niet al te makkelijk dezer dagen. Hopelijk breekt snel het terrasjesweer weer aan.”

8.6 Online-kalender gemeenteraadsleden / -bestuur

Jef Schoofs: “We stellen opnieuw de vraag om een agenda aan te maken waar de gemeenteraadsleden zicht krijgen op alle vergaderingen, infoavonden en dergelijke meer zodat dit snel en overzichtelijk in de privéagenda’s terechtkomt. De verschuiving van deze gemeenteraad naar de derde maandag had zo ook beter gecommuniceerd kunnen worden.”

Frank Wilrycx: “Daar willen we inderdaad werk van maken. Eind april begint de nieuwe communicatieambtenaar aan zijn taak, en dit wordt een van zijn eerste opdrachten.”

Vragen van N-VA Merksplas

Die zijn er deze maand niet.

OCMW-raad

Er waren geen opmerkingen bij het verslag van de vorige raad, en evenmin waren er vragen voor de rondvraag.

Reageer

Back to top button