Politiek

Leefbaar Merksplas: “We zijn geen partij met een klassieke structuur”

Binnen een jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Als burger is dat een van de momenten dat je je stem kan laten horen en mee bepalen wie er weer voor een hele tijd ons dorp bestuurt. Maar waarom zou je zolang wachten, als je nu al de partij van je voorkeur zou kunnen helpen?

We polsten bij de drie partijen die nu in de gemeenteraad zitten (oppositiepartijen N-VA en Groen, en de meerderheidspartij Leefbaar) hoe mensen zich bij hen kunnen aansluiten en welke invloed ze kunnen hebben.

Vandaag praatten we met Frank Wilrycx van Leefbaar Merksplas.

Hoe kunnen mensen zich bij jullie partij aansluiten?

Frank: “Leefbaar Merksplas is een groep mensen, die zich samen inzetten om van Merksplas een aangenaam en leefbaar dorp maken. We zijn geen partij met een klassieke structuur, zoals bestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester, en werken ook niet met lidgelden.”

“Niet alleen in de verkiezingsperiode, maar tijdens de volledige legislatuur kunnen mensen met goede ideeën of voorstellen bij ons aankloppen. Ze spreken hiervoor best één van de gemeenteraadsleden, schepenen of burgemeester aan. De ervaring leert ons dat jong en oud deze weg intussen gevonden hebben en dat dit al meermaals tot vruchtbare resultaten heeft geleid.” 

Hebben nieuwe leden dan medezeggenschap in jullie partij? Kunnen ze nog mee invloed uitoefenen op jullie verkiezingsprogramma voor 2024?

“Momenteel bekijken we nog het plan van aanpak voor deze verkiezingen. De situatie is immers anders dan in andere verkiezingsjaren. De kiezer moet zich in 2024 uitspreken over vijf bestuursniveaus, gespreid over twee verkiezingsdagen: 9 juni over het Europees, federaal en Vlaams niveau; 14 oktober over de provincie en de gemeente. Aangezien er voor de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezing voor het eerst geen opkomstplicht meer geldt, moeten we ervoor zorgen dat de mensen niet verkiezingsmoe worden.”

“Het verkiezingsprogramma wordt, zoals altijd, samengesteld na uitvoerige bespreking. De maandelijkse vergaderingen van nu zullen dan iets intensiever worden.” 

Heb je interesse?

“Als je geïnteresseerd bent in de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, kan je altijd contact met me opnemen: frank.wilrycx@telenet.be of 0495 25 60 29.”

Vandaag kon je hier lezen hoe je je kan aansluiten bij Leefbaar Merksplas. Maandag hadden we dat gesprek met de N-VA. Woensdag publiceerden we de reactie van Groen Merksplas op onze vragen.

Reageer

Back to top button