N-VA MerksplasPolitiek

N-VA Merksplas over het PAS-advies

N-VA Merksplas “vindt het jammer dat men nu doet alsof het stikstofprobleem nieuw is, maar dat is het zeker niet. Toenmalig CD&V-minister Joke Schauvliege heeft alle landbouwbedrijven in 2015 al een rode, oranje of groene kaart gegeven. Zij heeft hier dan verder niets meer mee gedaan…”

Tine van der Vloet: “In deze legislatuur is hier wel werk van gemaakt. Het is dus niet iets nieuw, maar iets dat al langer bekend was – al wordt dat nu vaak vergeten.”

“Onze reacties bij enkele punten uit het advies van het gemeentebestuur:”

“Wij vragen ons dus af of er voldoende rekening is gehouden met de leeftijd van de bedrijfsleiders, en of men dit potentieel al in rekening heeft gebracht bij het halen van de doelstellingen. Zo niet vragen wij om dit toch te doen. In rekening brengen van de natuurlijke afvloei en werken met een langere overgangsperiode zal het draagvlak voor de maatregelen verhogen.”

Tine van der Vloet: “Een van de opdrachten van Piet Vanthemsche is om dit in het hele gebied te bekijken. De waarden zijn echter zo kritiek dat we geen langere overgangsperiode kunnen voorzien. Als intendant kan hij wetenschappelijke ondersteuning krijgen van ILVO, VMM en het INBO.”

“Ik kreeg van de heer Vanthemsche een uiteenzetting in de commissie landbouw, en ik heb het volste vertrouwen in hem. Hij gaat doordacht te werk en hoort ook elke landbouwer apart. Dat is een grote meerwaarde zodat hij een plan kan maken en kan kijken hoe de rechtszekerheid er kan zijn, ook voor in de toekomst. Hij kijkt dan ook verder dan 2030, en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

“Ook gaf hij toelichting aan de gemeentes die betrokken zijn. En ook zij worden dus gehoord in het hele proces. Ook dat is zeer goed.”

“Er is binnen dit ontwerp een verschil in beoordeling tussen NH3 en NOx. Is dit wetenschappelijk voldoende onderbouwd dat dit juridisch stand houd?”

Tine van der Vloet: “Dat is wel degelijk doorgerekend. De emissies NOx, vooral afkomstig van de industrie en het verkeer, moeten ten gevolge van G8 (luchtbeleidsplan) afnemen met 45,0% tegen 2030. De emissies NH3 nemen door G8 af met 40,3%.”

“We willen er hier ook op wijzen dat er voor de verschillende stalsystemen normen worden gehanteerd, die in twijfel worden getrokken. We willen benadrukken dat het voor ons zeer belangrijk is dat het wetenschappelijk comité voor de beoordeling van deze systemen dringend opgericht wordt.”

Tine van der Vloet: “Op de plenaire vergadering van 13 juli werd al een decreet goedgekeurd om zo’n adviescommissie op te richten. Die bezorgdheid is dus wel degelijk meegenomen naar Brussel. Ook wij vinden dit zeer belangrijk, want er zal in de toekomst moeten worden in gezet o.a. op nieuwe technieken.”

“Maak een prioriteit van open communicatie over de betreffende bedrijven, zeker naar de gemeentebesturen toe. Voorzie een aanspreekpunt waar gemeentebesturen terecht kunnen met vragen rond specifieke situaties.”

Tine van der Vloet: “Ik vernam dat de burgemeester van de gemeente zou kunnen horen hoeveel bedrijven in zijn gemeente rood of oranje zijn. Omwille van de privacy maakt men inderdaad niet openbaar om welke bedrijven het precies gaat. De betrokken bedrijven zouden inmiddels op de hoogte moeten zijn.”

“Er dient een manier gezocht te worden dat de bijkomende kosten en investeringen en de minder-inkomsten gedragen worden door de hele keten, zoals de voedingsindustrie, toeleveranciers en distributiekanalen. Een hogere prijs voor de producten van de landbouwer, kan zo een reductie van het aantal dieren compenseren.”

Tine: “Daar zijn we het helemaal mee eens. Hier zal inderdaad in de toekomst moeten worden over nagedacht.”

Reageer

Back to top button