Politiek

Schepen Raf Verheyen: Schipperen tussen landbouw en milieu

Het zijn bewogen tijden voor wie in de land- en tuinbouw werkt. Dat er inspanningen geleverd moeten worden voor het milieu betwist niemand. Maar ten koste van wie of wat? Zonder concreet kader is er ook te veel onzekerheid voor de landbouwers. Wij spraken hierover met Raf Verheyen. Eigenaar van een landbouwbedrijf, maar als schepen in Merksplas ook bevoegd voor milieu en natuur.

Schepen sinds 2020

Eind 2020 nam Raf Verheyen de fakkel over van Karel Lenaerts. Karel zette toen een punt achter een twintigjarige politieke carrière. Raf is ondertussen anderhalf jaar schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, de Kolonie, milieu, natuur, plattelandsbeleid en land- en tuinbouw. Wij spraken met hem tijdens het slotevenement van het LEADER-project en blikten terug op het bezoek van minister Demir aan Merksplas.

Nasleep debatavond

Je was maandag 13 juni ook aanwezig op de informatievergadering van het Algemeen Boerensyndicaat. Hoe kijk jij terug op deze avond en het debat tussen de landbouwers en minister Zuhal Demir?

Raf Verheyen: “Het is ontzettend jammer dat de heisa die buiten het gemeenschapscentrum ontstond, zo gretig opgepikt is door de nationale pers. Binnen is er een goed debat gevoerd. Het is niet meer dan normaal dat er eerst even geventileerd moest worden. De rest van de avond is echter vrij sereen verlopen. De aanwezige landbouwers hebben terechte vragen gesteld en hun bezorgdheden geuit. Dat verliep op een beleefde en respectvolle manier. Dan is het jammer dat de nationale pers de dagen nadien focust op wat er buiten gaande was.”

Raf Verheyen: “Ik ben zeer tevreden met de toelichting van het Algemeen Boerensyndicaat. Zij gaven een correcte en duidelijke voorstelling van de feiten. Ze riepen de landbouwers op om hun bezwaren tijdig in te dienen. Ondertussen is het openbaar onderzoek afgerond. In Merksplas zijn er 312 bezwaarschriften ingediend. Daarin kan zowel kritiek staan op het PAS zoals het nu voorligt, maar ook voorstanders konden daaraan uiting geven.”

Gulden middenweg

Je bent zowel bevoegd voor landbouw als voor milieu en natuur. Hoe combineer je beide domeinen met elkaar? Kan je beide wel verzoenen met elkaar?

Raf Verheyen: “Natuurlijk zijn beide domeinen te verzoenen met elkaar. Kijk naar het LEADER-project. Het verbeteren van de waterkwaliteit van het Merkske is een aandachtspunt in het domein milieu en natuur. Door de landbouwers te betrekken en concreet te ondersteunen, zorgen zij mee voor een betere waterkwaliteit.”

“Soms moet je een gulden middenweg zoeken. Neem nu het PAS-verhaal. De stikstofdepositie moet naar beneden. Daar zullen opofferingen voor moeten gebeuren. Landbouwers zullen investeringen moeten doen. Want door de habitat waarin we ons bevinden, is er een lage drempel waar we ons aan moeten houden. Maar het klopt niet dat er nog steeds geen socio-economische studie is gebeurd. Er zijn ook veel 50- en 60-plussers onder de landbouwers. Zij gaan op relatief korte termijn op pensioen. Daar wordt allemaal geen rekening mee gehouden. Het probleem van de stikstofdepositie zou op langere termijn bekeken moeten worden. Zo is er ook nog geen zicht op het aantal varkensboeren dat nu al zal beslissen om te stoppen met hun bedrijf.”

1 reactie

  1. Schepen Raf heeft gelijk dat een aantal 50- en 60-plussers onder de landbouwers op “relatief korte termijn” zullen stoppen met hun landbouwbedrijf.

    • “veel” moet echter nog gespecifieerd worden
    • “relatief korte termijn” vraagt ook voor nadere studie
    • de “vele” landbouwgronden van de “stoppers” worden geen idyllische bloemenweiden, maar worden dadelijk ingepikt door de andere landbouwers. Wat winnen we dan aan stikstofdepositie?

Reageer

Back to top button