Politiek

Verkiezingskoorts: de eerste symptomen

De kieskoorts slaat nog niet onmiddellijk toe, maar de eerste opstoten waren er wel de voorbije dagen. Zo kondigde Tine van der Vloet net de oprichting aan van een nieuwe dorpspartij. Het Laatste Nieuws nam donderdag enkele verkiezingsbeloften van het Merksplasse bestuur onder de loupe (het artikel zit achter de betaalmuur, n.v.d.r.), en praatte na met burgemeester Frank Wilrycx en voor de oppositie met N-VA-fractieleider Tine van der Vloet. Jef Schoofs van Groen reageert bij ons ook op dat artikel. Die reactie kan je voluit lezen op onze website, of samengevat in het rijtje hieronder.

De krant evalueerde deze beloften:

  • De realisatie van de fietspaden op Koekhoven en de Steenweg op Weelde

Het Laatste Nieuws beoordeelt die als ‘deels uitgevoerd’. Dat beaamt burgemeester Wilrycx: op Koekhoven Zuid ligt er nu een vrijliggend fietspad en een gescheiden rioleringsstelsel. Die werken kunnen pas op Koekhoven Noord beginnen als het fietspad van de Steenweg op Weelde er ligt. “Maar dat is geen gemeentelijk, maar een Vlaams dossier”, verduidelijkt hij. Het is daarop dus wachten: waarschijnlijk starten de werken in 2025.

  • Hotel op de Kolonie

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar in 2018 konden wij dit niet onmiddellijk terugvinden, maar de krant heeft overgroot gelijk dat ze keek naar de meerjarenplanning van het bestuur. En inderdaad, daar nemen de restauratiewerken een belangrijke plaats in. “In uitvoering”, zo beoordeelt de krant de stand van zaken. Wilrycx verwijst naar de bedrijvigheid van ‘het horecagebeuren en het bezoekerscentrum’ en op de werken die al gebeurd zijn: de cascorealisatie van het hotel en het Gevangenismuseum. “De aanbesteding voor de inrichting is lopende.”

  • Restauratiewerken kerk

Evenmin in het verkiezingsprogramma, maar wel in de meerjarenplanning: de renovatiewerken aan de kerk, waarvoor een half miljoen werd voorzien. Net zoals de burgemeester, beoordeelt de krant die werken als ‘uitgevoerd’.

  • Assistentiewoningen

In het verkiezingsprogramma van 2018 stonden die gepland: “Naast de bestaande huisvesting voor senioren zullen er assistentiewoningen komen op de site aan het rusthuis. De architect is volop bezig met de opmaak van deze plannen.” De dertien assistentiewoningen zijn momenteel allemaal bewoond.

  • Wegenwerken

Het lijstje van afgewerkte straten lijkt in Het Laatste Nieuws ellenlang: Opstal, Hoevestraat, Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat, Gezellestraat, Werfstraat, Wolfstraat, Hazenpad, Schoondreef, De Hees, Steenovendreef.

Tevreden terugkijken

Al bij al blikt Wilrycx tevreden terug op deze beleidsperiode. “Want daarnaast maakten we nog de verwarming van de gemeentelijke gebouwen zuiniger, kwam er ruimte voor de Muziekacademie en het IKO, kregen vele straten ledverlichting.” Daarbij hield het bestuur de belastingen laag. De belangrijkste uitdaging voor de toekomst? “Werken aan betaalbare woningen.”

N-VA: Hand op de knip nodig

Oppositiepartij N-VA beaamt dat er veel gebeurd is, maar zag ook de schuld per inwoner enorm stijgen. “Het financiële plaatje zal de volgende jaren gaat in het oog moeten gehouden worden.” van der Vloet heeft ook kritiek op de verhardingsgraad in het dorp: “Daar zou een duidelijke visie op moeten komen.” Ze wou ook meer groen, en meer aandacht voor toegankelijkheid. Ze verwijst daarvoor naar hun kritiek op de parking voor mensen met een beperking op de Markt. Ook de verkeersdruk in het centrum baart haar zorgen. Op dat vlak blijft alles nog bij het oude, “terwijl de situatie wel zeer sterk is gewijzigd de voorbije jaren.”

Groen: Vragen bij de keuzes die beleid maakte

Jef Schoofs reageerde voor ons op het artikel in Het Laatste Nieuws. (Dat lees je elders voluit, maar we vatten het ook samen:

Er ging volgens Groen veel geld naar de restauratie van de Kolonie, maar de return voor de gemeenschap is niet zo groot. “Wat gerestaureerd is, ziet er prachtig uit. Maar we blijven ons zorgen maken over de invulling of het gebruik van deze gebouwen.” De kolonie lijkt één groot horecagebeuren te worden. Als de uitbaters financiële problemen zouden krijgen, staat het hele project op de helling. Het terugschroeven van de plannen laatst, lijkt voor Groen geen gunstige teken.

Groen vindt verder dat er op het vlak van ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid foute keuzes gemaakt worden. “Mensen klagen wel over het verdwijnen van het dorpse karakter van Merksplas, maar leggen niet de link met de bestuurders van onze gemeente die dit laten gebeuren. (…) Dat bestuur weigert ook om verkeersveilige keuzes te maken – in tegenstelling tot onze buurgemeenten.

Groen is wel tevreden met enkele realisaties die zij zelf op de gemeenteraad (‘vaak al jaren’) aankaartten: de fietsstraten in de buurt van Gezellestraat, de aanzet tot autodelen, de natuurbegraafplaats …

Reageer

Back to top button