OpiniePolitiek

Groen: Vragen bij de keuzes die beleid maakte

Het Laatste Nieuws evalueerde op donderdag 14 maart ‘de verkiezingsbeloftes’ van het huidige bestuur. De krant liet daarover burgemeester Frank Wilrycx en als oppositie N-VA-kopstuk Tine van der Vloet aan het woord. Daarvan vind je een kort weerslag elders op onze website. 

Jef Schoofs van Groen Merksplas reageerde voor ons breeduit op dat artikel:

De Kolonie

“Een belangrijk deel van de Merksplasse investeringen en geldstroom gaat naar de restauratie van de Kolonie. Een project waar een grote subsidiestroom van hogere overheden mee gemoeid is en waarvoor gemeente Merksplas vaak de pen vasthoudt in de dossiers. Ondertussen zien we dat de belangrijkste gebouwen aan de buitenkant en qua structuur gerestaureerd zijn (casco zoals dat heet). Uiteraard ziet er dit prachtig uit. Toch blijven we ons met Groen grote zorgen maken over de invulling of het gebruik van deze gebouwen. Door de moeilijke communicatie van het Merksplasse gemeentebestuur met Stichting Kempens Landschap, lijkt deze belangrijke partner met veel kennis van zaken, zich meer en meer op de achtergrond te plaatsen.

De gemeente voert zijn eigen keuzes door en legt hierbij volgens ons heel veel eitjes in één mandje. Het restaurant en de toekomstige hoteluitbating, samen met het gebruik van de kapel als feestlocatie, verengen de site tot één groot horecagebeuren. Indien er op korte of langere termijn financiële problemen zouden optreden bij de horeca-uitbaters (wat voor het restaurant al enkele keren het geval was), staat het hele project op de helling. Het terugschroeven van de plannen om van koeienstal-zuid een luxe-restaurant te maken en het verplaatsen van het gevangenismuseum van de grote schuur naar deze koeienstal, lijken ons geen gunstige tekenen. Voor de grote schuur, aardappelkelders, quarantainestal… is er nog altijd geen echt duidelijke invulling die een meerwaarde biedt aan de uitbating of beleving van het domein. Er gaat veel gemeenschapsgeld naar deze restauratie, maar de return voor de gemeenschap is niet zo groot.

Ruimtelijke ordening

Op het vlak van ruimtelijke ordening in ons dorp en op het vlak van verkeersveiligheid laat dit bestuur maar betijen of worden er foute keuzes gemaakt. Het lijkt wel of de inwoners van Merksplas niet inzien dat voor elk appartement dat er erbij komt in onze dorpskern, elk waardevol historisch gebouw dat verdwijnt, elk stuk groen waar bedrijfsgebouwen, appartementen of woningen op komen, dat daar een beslissing van het college van burgemeester en schepenen (Leefbaar dus) aan vooraf gaat.

Mensen klagen wel over het verdwijnen van het dorpse karakter van Merksplas, maar leggen niet de link met de bestuurders van onze gemeente die dit laten gebeuren. Wanneer het de burgemeester goed uitkomt, spreekt hij over kernverdichting om de open ruimte te vrijwaren. Tegelijkertijd ijvert hij voor het aansnijden van diezelfde open ruimte om er te kunnen bouwen (zoals op de velden van de Hoevestraat, Driezenwijk, Molenvloed …).

Verkeer

Voor de verkeersleefbaarheid van onze gemeente geldt hetzelfde. Men spreekt wel over het STOP-principe (aanmoedigen van eerst stappen, trappen, openbaar vervoer en dan pas privé-vervoer). Maar er wordt geweigerd om verkeersveilige keuzes te maken zoals het verlagen van de snelheid in centrum en woonstraten, het weigeren van schoolstraten of fietsstraten, het verlagen van de snelheid op drukke wegen zonder fietspad (Moerstraat, Beersedreef, Hoekeinde …). In de ons omringende gemeenten worden deze keuzes wel gemaakt. Merksplas wacht hier altijd tot het wordt ingehaald door regelgeving die van bovenaf wordt opgelegd (bijv. invoeren van snelheidsbeperkingen in de schoolomgeving).

Vaak vragende partij

Uiteraard zijn wij ook tevreden over een aantal realisaties. Zeker deze waarbij Groen op de gemeenteraad vragende partij was (vaak al jaren lang). Dan denken we aan het invoeren van de fietsstraten in de buurt van Gezellestraat, de eerste aanzet tot autodelen (hoewel dit veel te weinig bekend wordt gemaakt), de natuurbegraafplaats die er kwam op het landloperskerkhof, enz.”

Reageer

Back to top button