Volley Noorderkempen (Merksplas)

Volleybal in een fabriekshal

Opgericht in 1971

Het idee om in Merksplas een volleybalclub te starten, ontstond in het café naast de kerk. In plaats van – zoals elke rechtgeaarde katholiek – elke zondagochtend naar de eucharistieviering te gaan, vonden Eddy Heyns, Staf Dufraing en Stan Van Bavel elkaar in het café van Paula Wens. Eddy speelde toen al volleybal in Turnhout, de twee andere vrienden begonnen zelf te trainen in Merksplas.

Met twee spelers schop je het niet ver in het volleybal. De twee vrienden trokken op strooptocht en sprokkelden de eerste Merksplasse volleybalploeg bij elkaar. Luc Stevens, Jos Thoné, Jos Jacobs, René Beyens, William Melis, Leo Jansen en Jacques Van Opstal vervolledigden de ploeg. Dat het deze ploeg menens was, bewijst hun inschrijving bij de Belgische volleybalbond op 19 juni 1971.

Nu ze een ploeg hadden ingeschreven in de competitie, kon de zoektocht naar een geschikte zaal voor thuiswedstrijden starten. De trainingen gingen door in de sportzaal van de toenmalige jongensschool. Deze sportzaal was geschikt voor wat baloefeningen, maar te klein en te laag om er competitie in te spelen.

FRAM Merksplas

Het toeval wilde dat Gust Fransen net een fabriekshal liet bouwen aan de Veldenberg. Hij zag dat wel zitten dat de volleyballers af en toe een matchke kwamen spelen in de hal. Al snel werd er ook getraind in de hal; af en toe werd een wekelijkse training en match.

Een volleybalveld in een fabriekshal waar stalen constructies werden gemaakt, dat was niet altijd even simpel. Elke vrijdagmiddag werden de activiteiten in de hal stopgezet om de hal leeg te halen. Alles wat op en in de onmiddellijke omgeving van het volleybalveld stond opgesteld, werd verplaatst. Er werden netten opgehangen langs de kanten om te voorkomen dat de ballen overal in de fabriek terecht kwamen en er moest ook geveegd worden. Zondagavond werd alles dan weer terug klaargezet voor het werk van maandag.

Bleek bovendien de ingang naar de archiefkelder van de fabriek naast het volleybalveld te liggen. Een ideaal clublokaal dat aldus werd ingericht. Jaar na jaar werd de club groter en werd het clublokaal uitgebreid (en de archiefkelder dus ingekrompen).

Voor de verplaatsingen naar andere clubs, konden de spelers een minibusje gebruiken van Gust Fransen. Zulke gulle sponsor werd bedankt in de naam van de volleybalclub. De naam van zijn bedrijf – FRAnsen Merksplas – werd gebruikt in de clubnaam: FRAM Merksplas.

Reageer

Back to top button