Geschiedenis

Merxplas en de Groote Oorlog: nieuw boek van Marcblas

Op zondag 2 augustus 1914 ontvangt Koning Albert I een nota van de Duitse keizer waarin Duitsland een ultimatum stelt: “Frankrijk is van plan naar Duitsland op te rukken via Namen. Aangezien België niet in staat zal zijn dit te beletten, vraagt Duitsland toestemming om door België te mogen trekken om zo de Franse legers tegen te houden.”

België weigert Duitsland de vrije doortocht en op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger België binnen. Op 29 juli  heeft de Belgische regering al een algemeen mobilisatiebevel uitgevaardigd: alle militaire klassen van 1910 tot en met 1914 worden opgeroepen.

‘… en toch, we mogen nog zoozeer niet klagen, we zijn nog van de slechtsten niet, soldaat zijn en in de loopgrachten liggen dag en nacht is toch verschrikkelijk met al die kogeltjes, schrapnels en bommen…’

Vanuit Merksplas zullen er meer dan 200 soldaten meevechten in de oorlog. Velen sneuvelen of komen verminkt terug thuis, anderen worden krijgsgevangen genomen of komen in een interneringskamp in Nederland terecht.

Duitsers in Merksplas

Op donderdag 17 oktober, zeven dagen na de val van Antwerpen, trekken 3.000 Duitse militairen Merksplas binnen. Hun overste laat onmiddellijk aan pastoor Verheyen weten dat de inwoners niets misdaan worden als ze de Duitse soldaten met rust laten: “Zulks gebeurde. Hunne inkomst was vreedzaam. Geen enkel gevecht had plaats op ’t grondgebied der parochie. Niets werd vernield.” Vanaf 7 november 1914 verblijven er permanent 30 Duitse militairen in Merksplas. De bezettingsjaren zijn jaren van armoede en honger, van verordeningen en opeisingen en van strenge paspoortcontroles. 

noodgeld

Straffe en warme verhalen

Wil jij de 200 Merksplasse militairen leren kennen en te weten komen wat ze meegemaakt hebben tijdens de oorlog? Of hoe het Komiteit voor Voeding en Hulp het probleem van de voedselschaarste zo goed mogelijk tracht op te vangen? Of leer de inwoners kennen die in het verzet actief zijn en hun leven riskeren aan de dodendraad. 

Je komt het allemaal te weten in het nieuwste boek van de Heemkundige kring Marcblas: Merxplas en de Groote Oorlog. Een boek van ca. 350 bladzijden met onthullende, straffe maar ook warme verhalen over de inwoners van Merksplas in 1914-1918.

Intekenen kan tot 10 december aan het gunsttarief van 35 euro met dit intekenformulier

Reageer

Back to top button