MigromOpinie

Migrom over RUP Fruitteelt: “Grote bedreiging voor natuur en open ruimte”

Migrom vzw (Milieugroep Merksplas ) maakt zich grote zorgen over de nieuwe RUP-plannen van de gemeente. Deze plannen zullen in de toekomst, door meer permanente serreconstructies, onze mooie wandel- en fietswegen ontsieren. De open ruimte en natuur, waar Migrom voor opkomt, verandert in plastieken buildings van hectaren groot.

Wat is er aan de hand ? 

Het RUP Fruitteelt richt zich op een open ruimtegebied aan de Pampa en Ossenhout. Op Ossenhout werden er in het verleden door Migrom vzw bezwaar- en beroepschriften ingediend om dit gebied in de Markvallei te vrijwaren van permanente vaste constructies.

Een rechtelijke uitspraak, die ons gelijk gaf, legde het gemeentebestuur naast zich neer en nu probeert men met de opmaak van dit nieuwe RUP de onwettige uitbating op deze plaats in de Markvallei te regulariseren. Voor alle duidelijkheid: Migrom is niet tegen het verbouwen van fruitteelt op deze plaatsen. Dat mag en kan daar door te werken met seizoenoverkappingen. Ook op de Pampa, nabij de bossen van Wortel Kolonie, belooft dit RUP om tijdelijk toegestane serres en constructies te regulariseren en uitbreiding mogelijk te maken tot 7 ha.

Met deze nieuwe RUP-plannen wil de gemeente fouten uit het verleden onder de mat vegen. Door niet te handhaven staken ondernemers zich argeloos in de schulden.  Zelfs na verwittiging van onze organisatie greep de gemeente niet in. 

Vrees voor verdere inname

We vrezen dat met de opmaak van deze plannen er wettelijke mogelijkheden zullen geboden worden voor een verdere inname van open ruimtegebieden in Merksplas ook voor bedrijven uit andere gemeenten.

Deze ingreep negeert totaal het opgelegde toekomstbeeld van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 2050. Je krijgt zo een versnippering van groene gebieden. De open ruimte moet maximaal gevrijwaard worden en het bijkomend ruimtebeslag moet tegen 2040 tot nul herleid zijn. Dit is de Strategische visie in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Het gemeentebestuur van Merksplas heeft dit ook ondertekend! 

Genoeg is genoeg

Open ruimte en natuur verdwijnen met rasse schreden, terwijl het omgekeerde dient te gebeuren voor ons welzijn en gezondheid. Ook in onze gemeente moeten we hierop toezien, maar deze Fruitteelt-RUP draagt volgens Migrom hier niet toe bij.

En wees nu eerlijk: wie wandelt er graag tussen hoge serrecomplexen? Wie fietst graag langs plastieken gebouwencomplexen van hectaren groot? In Vlaanderen staat Merksplas hoog in de rangschikking betreffende de serre-industrie. Genoeg is genoeg!

Namens Migrom vzw

Reageer

Back to top button