Gemeenteraad

Groen vraagt proefproject met speelstraten

Buitenspelen maakt kinderen gelukkig en gezond: ze bewegen meer en leren ook van en met elkaar. Omdat er in een speelstraat geen doorgaand verkeer mogelijk is, kunnen niet alleen kinderen, maar ook hun ouders of anderen de straat gebruiken om te spelen, te sporten, om elkaar te ontmoeten.

Veel gemeenten bieden tijdens de zomermaanden inwoners de mogelijkheid om hun straat tot een speelstraat te maken. Zo’n mogelijkheid ontbreekt nog in Merksplas. Groen stelt voor om deze zomer een pilootproject te starten om te onderzoeken onder welke voorwaarden inwoners van Merksplas speelstraten kunnen aanvragen. De gemeente Merksplas kan informatie inwinnen bij buurgemeenten die al langer speelstraten hebben.

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een straat die voor een bepaalde tijd over de volledige breedte wordt voorbehouden voor spelen.

Spelende kinderen en voetgangers hebben er voorrang op alle weggebruikers. Een speelstraat is geen extra kinderopvang, ouders blijven verantwoordelijk. Bewoners van de straat kunnen natuurlijk nog naar hun huis, maar moeten stapvoets rijden.

Aan het begin en einde van een straat worden hekken geplaatst waarin wordt aangeduid dat het om een speelstraat gaat die tijdens de speeltijd niet open is voor doorgaand verkeer. Een speelstraat kan door bewoners aangevraagd worden voor maximaal 14 dagen tijdens de maanden juli en augustus.

Waar kan het?

Een straat kan in aanmerking komen als

  • 50% van de inwoners akkoord gaat met de aanvraag en er twee buurtbewoners als peter of meter verantwoordelijkheid nemen
  • de straat geen doorgaande weg is en overwegend een woonkarakter heeft
  • omliggende straten bereikbaar blijven
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt

Voorstel van besluit

Groen Merksplas stelt dit besluit voor op de gemeenteraad van 27 maart:

Art.1 – De gemeenteraad vraagt aan het college van burgemeesters en schepenen om in samenwerking met de jeugddienst een pilootproject uit te werken voor speelstraten in de gemeente. Het doel is om in enkele straten in de komende zomervakantie te onderzoeken wat de beste modaliteiten zijn.

Art.2 – Na een positieve evaluatie van de pilootfase beslist het gemeentebestuur om projectaanvragen onder mogelijk aangepaste voorwaarden open te stellen voor alle inwoners van de gemeente.

Reageer

Back to top button