GemeenteraadGroen Merksplas

Een gemeentelijke premie voor zwaluwnesten

Groen Merksplas stelt zo’n premie maandag voor op de gemeenteraad. In onze agenda vind je dat kort toegelicht. Hieronder vind je hun motivatie voluit:

De lente is op komst. Samen met de lente ook de zwaluwen. Helaas is het aantal zwaluwen sterk verminderd de laatste 30 jaar. Naast een verminderd voedselaanbod (insecten) is een van de grote oorzaken het verdwijnen van nestgelegenheid.

Daarom vraagt Groen dat de gemeente Merksplas als lokaal bestuur de ontwikkeling van de zwaluwpopulatie mee wil ondersteunen. Zwaluwen kiezen voor een vaste verblijfplaats en komen steeds terug naar hun oude nest. Maar vaak is dat oude nest er na een tijd niet meer, door het slopen van oude stallen of gebouwen. Of mensen verwijderen gewoon de nesten vanwege de ‘last’.

Een boerenzwaluw in de stal? Een bewoond huiszwaluw- of gierzwaluwnest onder de dakgoot? Groen is van oordeel dat we de gastvrijheid van onze Spetsers moeten belonen. We vragen daarom ook in Merksplas een premie te voorzien voor het behoud van bewoonde zwaluwnesten. Door deze stimulans willen we de inwoners bewust maken van het nut van deze vogels en de noodzaak om hen te beschermen. Op die manier werken we mee om de achteruitgang van de populatie van zwaluwen tegen te gaan.

Inwoners met één of meerdere zwaluwnesten aan of in één van de gebouwen, zouden dan 1 keer per jaar een aanvraag kunnen indienen voor het bekomen van een premie. Naar gelang de aantallen kunnen verschillende bedragen voorzien worden. Belangrijk is natuurlijk dat men de nesten netjes laat hangen aangezien de meeste vogels elk jaar terugkeren naar hetzelfde nest.

Uiteraard worden er best extra voorwaarden gesteld. Zo zouden er voldoende openingen moeten voorzien zijn voor de zwaluwen om hun nest te bereiken. Verlaten nesten worden ook een tijd behouden en bij overlast kunnen maatregelen genomen worden om de overlast te beperken zonder de nesten te verwijderen. Chemische insectenbestrijders en lakverven zijn ook uit den boze…

Voorstel van besluit:

Art.1 – De gemeente Merksplas stelt een subsidiereglement op voor het behoud van zwaluwnesten op het grondgebied van Merksplas

Art. 2 – Merksplas maakt dit reglement bekend via de website, facebook en de nieuwsbrief Art. 3 – Merksplas voorziet budgetten voor het uitkeren van de premies.

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button