GemeenteraadGroen Merksplas

Meedoen aan het Kampioenschap Tegelwippen?

Groen Merksplas stelt voor dat de gemeente meedoet aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. In onze agenda vind je dat kort toegelicht. Hieronder vind je hun motivatie voluit:

Merksplas engageert zich in het lokaal klimaatactieplan om 40% CO₂ te besparen tegen 2030. Zo maken we onze regio weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverandering die ons sneller en intenser treft dan verwacht. Het aantal hittegolven, droogteperioden en dagen met hevige regenval op korte termijn nemen jaar na jaar toe. Helaas werden er heel weinig concrete acties, timings of budgetten opgenomen. En een permanente bijsturing lijkt ook uit te blijven…

Naast dat lokaal klimaatactieplan, ondertekende Merksplas ook het Burgemeestersconvenant én het Lokaal Energie en Klimaatpact van Vlaanderen. Hier wordt ingezet op 4 pijlers om onze klimaatambities verder op te drijven: vergroening, energie, mobiliteit, regenwater. En dit via enkele heel concrete doelstellingen: 1 boom per Vlaming tegen 2030, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner, ofwel ontharding.

In de gemeentelijke nieuwsbrief nummer 13 van 19 januari 2023 lazen we ook het artikel “Breng je eigen klimaatinspanningen mee in rekening!” waarin onze inwoners werden opgeroepen ook hun inspanningen voor het klimaat door te geven. We citeren: “Ben je zelf aan het vergroenen gegaan in je tuin of op het terrein van je bedrijf, onthardde je je oprit of installeerde je een waterput voor de opvang van regenwater? Dan vragen we je om dat aan ons door te geven. Alle realisaties, ook op privéterrein of bij (landbouw)bedrijven, kunnen meetellen om onze doelstellingen te halen!”.

Laat ons dan ook a.u.b. een stapje verder gaan en onze inwoners extra aanmoedigen om werkelijk over te gaan tot die ontharding in Merksplas.

Van maart tot oktober 2023 wordt het eerste Vlaams Kampioenschap Tegelwippen georganiseerd. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op in een ludieke onthardingswedstrijd, om de grootste TPI-score (gewipte Tegels Per Inwoner) van Vlaanderen te halen. Je breekt zoveel mogelijk tegels uit en vervangt die door groen.

Hoe meer steden en gemeenten meedoen, hoe meer verharding er verdwijnt. En zo beschermen we Vlaanderen beter tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Wanneer we tegels vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen, dan maken we onze gemeente klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier!

Hoe ver een gemeente wil gaan in deze wedstrijd, beslist ze volledig zelf. Er zijn gemeenten die bv. zelf een prijs uitreiken aan de straat waar de meeste tegels worden uitgebroken. De kans is groot dat het lokaal vanzelf gaat leven. Het staat een gemeente dus vrij om eigen initiatieven te nemen, maar hoe ver ze daarin gaat en welk budget ze daaraan wil spenderen beslist ze zelf. Meedoen en het promoten van de campagne zelf al volstaan

Intussen doen al 93 gemeenten mee. Groen vraagt dat Merksplas zich ook aanmeldt via de website https://vk-tegelwippen.be/ om deel te nemen aan het tegelwippen en de nodige communicatie hierrond te voeren. Communicatiemateriaal om de campagne te promoten wordt ter beschikking gesteld.

Door deel te nemen aan dit Vlaams Kampioenschap tegelwippen werken we ineens ook aan de realisatie van maar liefst 3 doelstellingen uit ons eigen klimaatactieplan:

  • OD 7.2. – We stimuleren onthardingsprojecten in onze gemeente
  • OD 7.4. – We stimuleren de aanplant van extra bomen en hagen of geveltuinbeplanting in onze gemeente
  • OD 8.1. – Informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken van verschillende doelgroepen rond het klimaatthema.

Geen woorden maar daden!

Voorstel van besluit:

Art.1 – De gemeente Merksplas meldt zich voor 21 maart 2023 aan voor het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen.

Art. 2 – Merksplas maakt dit initiatief bekend via de website, facebook en de nieuwsbrief en verspreidt ook tips, leuke initiatieven, tussenstanden enz. via dezelfde kanalen.

Reageer

Lees ook
Close
Back to top button