Gemeenteraad

Agenda gemeenteraad februari

Op maandag 19 februari vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis. Je kan om 20 u. gerust komen kijken: de deur aan de Markt staat dan open.

Openbare zitting

1. Opening, het verslag van de vorige gemeenteraad en een voorstemmer

De burgemeester-voorzitter opent de raad officieel.

Die loot een voorstemmer. Als er gestemd moet worden bij een agendapunt, moet die voorstemmer dat als eerste doen. Daarna stemmen dan de andere gemeenteraadsleden een voor een. De burgemeester stemt als laatste.
Bij dit agendapunt kunnen raadsleden opmerkingen maken bij het officiële verslag van de gemeenteraad van januari. Ons verslag van die gemeenteraad vond je de dag later al op onze website.

2. Politieverordening over het huishoudelijk afval

Merksplas gebruikt samen met een heleboel andere Kempense gemeenten het DIFTAR-systeem. Dat laat de vervuiler betalen. Nochtans krijgt daarbij afvalvoorkoming prioriteit, dan hergebruik en dan recyclage.

Het politiereglement op het ophalen van het huishoudelijk afval krijgt enkele aanpassingen, die al eerder doorgevoerd werden. Zo wijzigden er een aantal sorteerregels (bijv. dat je bij het PMD sinds 2021 ook verschillende soorten plastic kan voegen). Ook dat je voortaan je snoeihout in twee aparte soorten (loof- en naaldbomen) en in hanteerbare pakketten moet klaarleggen, komt zo in het politiereglement. Haagscheersel, bladeren, klimop, bamboe… moet je – zoals al langer verplicht was – zelf naar het recyclagepark brengen.

3. Politiereglement visvijver Carons Hofke

Het huidige politiereglement op het vissen in Carons Hofke bleek ‘nodeloos ingewikkeld’. Iedereen mag er voortaan vissen. Als je nog geen twaalf bent, moet er wel een volwassene bij zijn. Je mag maar met een hengel vissen. En de vis die je er vangt, moet je ook terugzetten. Zo blijft het visbestand er op peil.

4. Regionaal mobiliteitsplan Vervoersregio

De Vervoerregio Kempen presenteerde in december haar mobiliteitsplan voor de komende decennia. Dat wil een omschakeling naar duurzaam vervoer, minder verplaatsingen met de auto en een drastische verbetering van de verkeersveiligheid.

Aan het plan werd vier jaar gewerkt. Tegen 2030 moet in de Kempen 40 procent van de verplaatsingen duurzaam gebeuren met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets. Maximaal 60 procent van de verplaatsingen mag dan nog met de wagen.

Het mobiliteitsplan zet ook in op meer leefbare doortochten en grotere groengebieden. Daarnaast wil de Vervoerregio het openbaar vervoer versterken. Drukbezette lijnen worden verder uitgebouwd en hoppinpunten maken het gemakkelijk om vervoermiddelen te combineren en vlot over te stappen.

De gemeenteraad neemt vanavond kennis van dat plan.

5. Restauratiedossier Merksplas-Kolonie fase 10 aardappelkelders

Voor die restauratie worden de kosten geraamd op een 1,75 miljoen euro.

6. Aanstelling intergemeentelijk GAS-vaststeller (inbreuken verplicht conformiteitsattest).

Binnen het Kempens Woonplatform voerde de gemeente een verplicht conformiteitsattest voor verhuurders in. Eigenaars moeten dat jaarlijks aanvragen. Als ze dat niet doen, kunnen ze (jaarlijks) gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Om die op te leggen, komt er een intergemeentelijke GAS-vaststeller.

7. Gebruik van het leerplan Leer Lokaal voor Qworzó

Dat leerplan werd ontwikkeld door OVSG, de koepel van het gemeentelijk onderwijs.

8. Rondvraag

Vragen van Groen Merksplas

8.1 Verkeerssituatie Leest 

De Leest kreeg een nieuwe asfaltlaag. Komt er terug verkeerssignalisatie op de middengeleiders? Op dit moment staan op één van de twee geleiders tijdelijke palen. Op de andere zelfs niets.  

8.2 De fietsoversteek aan de Steenweg op Weelde ter hoogte van de brandweer

Wat is er gebeurd met de beveiligingshekken? Wanneer wordt er hier terug een definitieve oplossing voorzien? 

8.3 Bijkomende laadpalen voor elektrische wagens

Een tijd geleden vroegen we al naar bijkomende laadpalen voor elektrische wagens. Zeker aan de sporthal is dit dringend nodig. We kregen hier opnieuw vragen naar laadpalen. Een locatie waar zo veel mensen komen – niet alleen eigen sporters, maar ook bezoekende sportclubs – daar zouden toch minstens een aantal mogelijkheden moeten voorzien zijn.  

8.4 Conciërgewoning Hofeind

De conciërgewoning van het sportcentrum staat volgens ons nog steeds leeg. Is hier intussen al schot in de zaak? Zijn er al ideeën voor het invullen van deze ruimte?  

8.5 Houten constructies kerstperiode

We begrijpen dat tijdelijke installaties worden toegestaan n.a.v. de kerstperiode. Intussen zijn we wel half februari en zien we nog houten constructies staan op plekken waar deze toch een doorn in het oog zijn voor veel mensen. Tot wanneer zijn deze toegelaten? Wanneer worden deze verwijderd?  

8.6 Online-kalender gemeenteraadsleden / -bestuur. 

We stellen opnieuw de vraag om een agenda aan te maken waar de gemeenteraadsleden zicht krijgen op alle vergaderingen, infoavonden en dergelijke meer zodat dit snel en overzichtelijk in de privéagenda’s terechtkomt. De verschuiving van deze gemeenteraad naar de derde maandag had zo ook beter gecommuniceerd kunnen worden. 

Vragen van N-VA Merksplas

Die zijn er deze maand niet.

OCMW-raad

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad

2. Rondvraag

Bron
GO-raM Merksplas

Reageer

Back to top button