N-VA MerksplasPolitiek

De toekomst van de gevangenis van Merksplas

In 2020 voerde een extern bureau een waardering uit van de gevangenis van Merksplas. Op mijn vraag stelde Kamerlid Thomas Roggeman (N-VA) hierover enkele vragen aan Mathieu Michel, staatssecretaris bevoegd voor onder andere de Regie der Gebouwen.

Aanleiding en inhoud van de waarderingsopdracht

De waarderingsopdracht is onderdeel van een masterplan voor de gevangenis. Het doel was om te identificeren welke delen van de site niet langer van nut zijn voor de FOD Justitie en een nieuwe bestemming kunnen krijgen. De opdracht was specifiek gericht op het bepalen van de verkoopwaarde van het deel dat momenteel door een externe partij wordt gebruikt. Bovendien zal een deel van de site gelegen buiten de veiligheidsperimeter van de gevangenis worden geanalyseerd voor een ander gebruik. Een verkoop van de volledige site ligt volgens staatssecretaris Michel niet op tafel. 

Toekomstplannen van de Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen heeft nog altijd plannen voor de gevangenis van Merksplas. Die omvatten een gefaseerde renovatie van de bestaande gebouwen en de site. Deze renovatie is onderdeel van het Masterplan III Detentie en Internering in Humane Omstandigheden, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd op de federale ministerraad. Het doel is om de inrichting aan te passen aan hedendaagse detentienormen. Hiervoor loopt momenteel nog een studieopdracht. 

Infrastructurele noden volgens FOD Justitie

De Regie der Gebouwen is volop bezig met het uitvoeren van het masterplan voor de gevangenis van Merksplas. Daarnaast worden ook de dringende behoeften op vlak van infrastructuur aangepakt. Minder dringende zaken worden opgenomen in het overkoepelende masterplan voor de gevangenis.

Op dit moment bevindt de Regie der Gebouwen zich in de uitvoerings- of voorbereidingsfase van de volgende zaken:

  • moderniseren/beveiligen cellen crisisafdeling annex vleugel C
  • vervangen pottenwasser
  • leveren van polycarbonaatbeglazing, inclusief de nodige kitten
  • plaatsen van betonplaat noodgroep
  • aanpassen binneninstallatie water – Kolonie
  • grootkeuken – multifunctioneel elektrisch kook- en braadtoestel
  • vernieuwen brandhaspels
  • dichtmaken raamopeningen
  • thermodynamische studie cellen blok A, en tot slot
  • huren beluchter waterzuivering.

Meer weten hierover?

Dan kan je altijd contact met me opnemen.

Reageer

Back to top button