OpiniePolitiek

Verkaveling Hoevestraat? Volstrekt onaanvaardbaar

N-VA betwist verkaveling voetbalgronden

De voetbalgrond in de Hoevestraat is al een hele tijd onderwerp van discussie. Het gaat om een stuk grond dat in 1970 aan de gemeente werd geschonken, met de uitdrukkelijke bedoeling om er een sport- en recreatiegebied van te maken. De gemeente heeft nu plannen om dit stuk te verkavelen, zonder instemming van de schenkers. Dit besluit wordt bestreden door oppositiepartij N-VA, die het als “volstrekt onaanvaardbaar” beschouwt.

In de Hoevestraat ligt een stuk grond van maar liefst 19.422 m². Nu dient dit terrein als voetbalveld, maar de gemeente heeft plannen om het te verkavelen. Er is enkel een belangrijk obstakel: de grond werd in 1970 geschonken aan de gemeente onder de strikte voorwaarde dat die uitsluitend zou worden gebruikt voor sport- en recreatiedoeleinden.

Het voornemen van de gemeente om dat stuk land te verkavelen en te verkopen, gaat lijnrecht in tegen de intentie van de schenkers. Oppositiepartij N-VA vindt dit onbegrijpelijk en protesteert tegen de gang van zaken. Bovendien zouden vele gemeentes blij zijn met zo’n mooi stuk groen binnen de gemeente, maar hier willen ze dat mooie stukje weer volbouwen. Niet te begrijpen.

Lopende kwestie weer op de agenda

“Het is niet de eerste keer dat dit op de agenda van de gemeenteraad verschijnt,” vertelt Tine van der Vloet, fractieleider van N-VA Merksplas. “In 2020 probeerde de gemeente al dit stuk te ontwikkelen. Destijds stuurde de oorspronkelijke familie een brief naar de gemeente, maar daar gebeurde verder niets mee,” gaat van der Vloet verder.

“Ik heb de voorbije jaren herhaaldelijk vragen gesteld tijdens de gemeenteraad over dit stuk grond. We hebben meerdere malen gevraagd wat er met de grond zou gebeuren en wat de houding van de familie is. Tot op heden hebben we nooit een duidelijk antwoord van ons gemeentebestuur ontvangen”,” merkt van der Vloet op”.

Notariële akte

Maandag stond het dossier opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. “Het blijkt dat er niets veranderd is aan het dossier. Bovendien is er een notariële akte opgesteld bij de schenking, waarin duidelijk staat vermeld dat de gemeente Merksplas de grond heeft aanvaard met als enig doel de ontwikkeling van een sport- of recreatiegebied. Ik vind het een onacceptabele stap die ingaat tegen de wens van de schenkers.”

Openbaar onderzoek

Er staat nu een openbaar onderzoek op de agenda. Als een kwart van de omwonenden bezwaar maakt tegen de voorgestelde verkaveling, zal die niet kunnen doorgaan.

De toekomst zal uitwijzen wat er uiteindelijk met de grond gaat gebeuren. De schenkers kunnen de schenking te allen tijde ontbinden, “dus in onze ogen speelt het bestuur hier echt met vuur.”

3 reacties

  1. Wanneer wordt het openbaar onderzoek officieel meegedeeld? Hoeveel is een kwart van de omwonenden? En hoeveel omwonenden worden er meegerekend?

Reageer

Back to top button